Frederiksbro med kig til søen

Projekt: Projekteringsledelse til Frederiksbro

Et ambitiøst byudviklingsprojekt Hillerød

Frederiksbro vil rumme lejeboliger og faciliteter til alle generationer. Bygherrens vision bag den nye bydel er ’livets cyklus’.

Projektet er udviklet af Mangor og Nagel, og de 115.000 m² boligbebyggelse vil bestå af 1.300 lejeboliger fordelt på bl.a. seks højhuse på henholdsvis otte, 13 og 15 etager, bebyggelse langs Herredsvejen på op til otte etager samt 89 rækkehuse.

En helt speciel attraktion bliver et stort grønt område, der skal samle bydelen om en 300 m lang kunstig aktivitetssø, Svanesøen, der formes som en svane i flugt. Her vil beboerne kunne sejle i kajak, paddleboarde eller bade i et nedsænket flydende svømmebassin.

Derudover vil projektet rumme 5.000 m² til erhverv og parkeringskælder, et lægehus, fitness, wellness, sundhedsfaciliteter, indkøbsmuligheder, børnepasning, mv. Ligeledes etableres der en bro henover Herredsvejen for at sikre, at beboerne kan komme sikkert til skole og by.

Byggeriet er delt op i to områder, A og B, og udføres i flere etaper. Først opføres område A, hvor der bliver plads til knap 2.000 beboere. Det forventes at de første lejere kan flytte ind i første halvdel af 2020. Byggetilladelserne til næste etape forventes at falde på plads i foråret 2019, hvorefter opførelsen af område B påbegyndes med plads til 1.500 beboere.

AFRY’s rolle i projektet omhandler fem byggefelter i område A. Her arbejder vores team bl.a. på en bygningsdel med fire etager, udearealer, altaner og et åbent gårdrum på plint med private forhaver, to punkthuse på hver 15 etager, hvorunder der etableres teknikrum, depotrum, cykelparkering og parkeringskælder samt et erhvervs- og parkeringshus med rampesystem. Derudover rådgiver vi på afledning af regnvandet i forbindelse med det grønne område, hvilket gøres via LAR-løsninger.

Vores ydelser inkluderer projekteringsledelse for totalentreprenøren samt fuld ingeniørrådgivning på anlæg, herunder separationer af regn- og spildevand samt tilslutningsplaner, konstruktioner, herunder pælefundering, samt VVS- og el-anlæg, inklusiv solceller og elevatorer. Derudover udfører vi ventilation som funktionsudbud samt brandstrategirapport og akustik.

 

Illustrationer: Mangor & Nagel A/S  

Med byggeriet af Frederiksbro får Hillerød en helt ny bydel

Kontakt os

Jakob Langelund - Section Manager, Building Design, Herning, Buildings (Denmark)

Jakob Langelund

Afdelingschef, Projekt- og projekteringsledelse, Building Design, Herning

Kontakt Jakob Langelund

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Karl Henrik Elkjær - Projekt- og markedschef, Projekt- og projekteringsledelse, Building Design, Herning

Karl Henrik Elkjær

Projekt- og markedschef, Projekt- og projekteringsledelse, Building Design, Herning

Kontakt Karl Henrik Elkjær

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.