Nordhavnsvejtunnelen i 2015. Foto: AFRY.

SCADA- og PLC-system til Nordhavnsvejtunnelen

Komplet leverance til prestigeprojekt i København

For at minimere den tunge trafik igennem København etablerer Vejdirektoratet flere tunneler og nye vejforbindelser mellem bydelene Østerbro og Nordhavn. En af dem er Nordhavnsvejtunnelen, hvor AFRY’s eksperter både har leveret et komplet styresystem og efterfølgende står for service og support 24/7.

Folketallet i København går kun én vej. Opad. Ifølge Danmarks Statistik er der kommet 100.000 flere borgere i byen på blot 10 år (2012-2022), så den i dag har flere end 800.000 indbyggere.

Behovet for flere boliger og arbejdspladser stiger naturligt i samme takt, og flere byudviklingsprojekter er sat i gang – blandt andet på havneanlægget Nordhavnen, der dækker et areal på over 2 km2.

For at tilpasse infrastrukturen etablerer Vejdirektoratet flere store projekter i området, blandt andet Nordhavnsvejtunnelen.
 
AFRY’s rolle i projektet
Af den knap 2 km lange firesporede motortrafikvej Nordhavnsvej, der forbinder den nordgående Helsingørmotorvej med Strandvænget på Østerbro, er de 920 m udført som en underjordisk, nedgravet tunnel – en såkaldt ”cut and cover-tunnel”.

Hertil har AFRY leveret et komplet SCADA- og PLC-system til tunnelens vejsektion, der giver et samlet overblik over hændelser, meddelelser om tekniske fejl, der skal rettes, og mulighed for at igangsætte sikkerhedsanlæg efter behov.

AFRY’s team fra Advanced Automation har desuden implementeret pumpning af vand mellem fire brønde, hvor der var risiko for forurening af farlige væsker som benzin og diesel. Derudover har AFRY implementeret kontrol og styring af anlæg for vandtåge og brandhaneanlæg samt nøddieselpumper til brandslukning i tilfælde af spændingssvigt.
 

Byggepladsen ved Nordhavnsvejtunnelen i 2016. Foto: AFRY.
Byggepladsen ved Nordhavnsvejtunnelen i 2016. Foto: AFRY.

AFRY’s leverancer til Nordhavnsvejtunnelen omfatter blandt andet:

  • Schneider Wonderware SCADA-system med ca. 14.000 redundante tags
  • Programmering af PLC-løsning med Schneider Quantum Safety SIL klasse 3 PLC-system og standard PLC’er
  • Komplet redundant virtuelt server-setup i to bygninger
  • Implementering af pumpekontrol, alarmer fra alarmsystem, ventilationssystem og brandvandsforsyning
  • Remote I/O, kommunikation og kontrol over netværk med 27 PLC’er placeret på hele vejsektionen
  • Design og test af al software og interfaces
  • Projektledelse og dokumentation.

AFRY står desuden for al service og support på de implementerede systemer og IT-installationer. Aftalen inkluderer alarmopkald 24/7 på hele systemet samt garanti for fejlretning inden for to timer. Ofte kan fejlsøgningen igangsættes fra afstand, så snart alarmopkaldet går ind.

Tunnel til Nordhavn på vej
Nordhavnsvejtunnelen åbnede i 2017, og frem mod 2027 pågår arbejdet med at etablere den 1,4 km lange Nordhavnstunnel, der forlænger Nordhavnsvej fra Østerbro under Svanemøllebugten ud til Nordhavn. Om få år kan bilister dermed skyde genvej fra Helsingørmotorvejen i nord til Amagermotorvejen i syd uden at skulle køre gennem indre by i København. Samtidig bliver der skabt mere direkte adgangsforhold til byudviklingsområderne på Nordhavn.

Projektets bidrag til verdensmålene
Den fremtidige infrastruktur i Nordhavns-området letter på den tunge trafik og dermed CO2-udledningen i indre by, samtidig med at den gør bilisternes vej gennem byen mere effektiv og smidig.

AFRY’s løsninger bygger på digitale systemer, der er effektive og smarte. SCADA- og PLC-systemet kan integrere de mange andre autonome systemer på stedet, så hele vejsektionen kan overvåges og kontrolleres samlet. Desuden kan mange problemstillinger løses på afstand, uden at en tekniker skal ud på stedet. Begge dele sparer tid og penge og mindsker desuden klimaaftrykket.
 

Vil du vide mere om AFRY’s arbejde på Nordhavnsvejtunnelen?

Kasper B. Nielsen - Market Area Manager

Kasper B. Nielsen

Market Area Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Kasper B. Nielsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Svanemølle Marina.

AFRY er også blevet valgt som leverandør af styresystem til Nordhavnstunnelen