Klimatilpasning til forhindring af voldsomme oversvømmelser ved skybrud i København.

AFRY vinder skybruds- og byrumsprojekt i København

Skybrudssikring af Mimersgadekvarteret

Københavns Kommune har valgt AFRY og Opland Landskabsarkitekter til at stå for et samlet skybrudsprojekt i Mimersgadekvarteret på ydre Nørrebro i København. Projektet skal sikre området mod oversvømmelse og samtidigt gøre det til et grønnere og mere cykel- og beboervenligt lokalt byrum.

I fremtiden skal vi vænne os til flere og voldsommere skybrud i Danmark. De massive regnmængder, der falder på kort tid, øger risikoen for oversvømmelser, og derfor er det nødvendigt at sikre byerne mod de skader, vandet kan forårsage.

Som et led i at gøre byen mere robust, har Københavns Kommune iværksat en række skybrudsprojekter. Projekterne skal sikre byen mod oversvømmelser fra skybrud og ekstremt vejr samtidig med, at man tænker grønne områder ind.

Et af disse projekter skybruds- og byrumsprojektet i Mimersgadekvarteret, hvor AFRY og Opland er blevet valgt som totalrådgiver.

”Vi er stolte over at være blevet valgt til opgaven, og glæder os til at skulle bidrage til at opgradere Mimersgadekvarteret,” siger Amir Bigdeli, der er sektionschef for forretningsenheden Transportation i AFRY i Danmark.

Skybruds- og byrumsprojektet i Mimersgadekvarteret skal forhindre oversvømmelser fra kraftig regn og skybrud. Projektet omfatter flere delopgaver, der skal samtænkes og samprojekteres til en helhedsorienteret løsning. Først og fremmest har skybrudsprojektet til formål at opsamle og forsinke skybrudsvand og hverdagsregn samt give området en grøn opgradering. Samtidigt skal fortove og kørebaner renoveres og opgraderes til nutidig standard. Derudover er planen for byrumsprojektet at styrke lokalsamfundet ved at skabe et grønnere byrum med mulighed for ophold.

Et erfarent team og en grøn vision

Det er et erfarent team, som skal være med til at skabe et både robust og grønt skybruds- og byrumsprojektet i Mimersgadekvarteret. AFRY er ansvarlig for projekteringsledelse, og står blandt andet for vej og anlæg, vejafvanding, trafik, el, udbudsprojekt og arbejdsmiljø. Opland står for alle landskabsarkitektoniske ydelser, herunder, vandhåndtering og beplantning.

Skybrudsprojektet berører området omkring Mimersgade, herunder Hamletsgade, Heimdalsgade, Slejpnersgade, Nannasgade og Vulkangade. Formålet er at afhjælpe oversvømmelser i kvarterets gader, hvor det vurderes, at der kan opstå skader i tilfælde af kraftig regn og skybrud.

 

Projekterne skal fremtidssikre både københavn og hele hovedstadsområdet i tilfælde af endnu et historisk skybrud, som det vi så d. 2. juli 2011.

"Især på Heimdalsgade samles der store mængder vand, som det er i dag. Og det skal selvfølgelig afhjælpes. For hvis der kommer endnu en 100-årsregnhændelse, vil der være risiko for store skader," siger projekteringsleder Yakup Genc som er ansvarlig for skybruds- og byrumsprojektet i Mimersgadekvarteret.

Kommunens vision er at gøre Mimersgadekvarteret til et grønt og cykelvenligt byrum, som styrker det lokale byliv, og gør det trygt for børn og voksne at hoppe på cyklen frem for at tage bilen. Med nye træer og grønne vejbede, der holder på regnvandet og afhjælper oversvømmelser, kan områdets beboere følge årstidernes skiften, mens nye cykelstier bidrager til at skabe sammenhængskraft til den omkringliggende by.

Fakta om fremtidens byer

AFRY har bygget og udviklet byer siden 1895. Dengang handlede byudvikling typisk om her-og-nu-behov for boliger, handel og industri. I dag handler byudvikling i høj grad om at se ind i fremtiden og planlægge byer, så de menneskelige behov går hånd i hånd med faktorer som klimaforandringer og digitalisering.

Hos AFRY mener vi, at man med visionær by- og trafikplanlægning kan imødekomme den infrastrukturelle udfordring, der kommer med stigende urbanisering. Vi skal planlægge byer efter, hvordan vi gerne vil have folk til at transportere sig – ikke efter at der kommer flere biler på vejene.

 

Læs hele vores tema om fremtidens byer her.

Fakta om skybrud

Hvad er definitionen af et skybrud? Arrow pointing right

Et skybrud defineres i Danmark som et fænomen, hvor der falder mere end 15 mm nedbør på en halv time.

Da det voldsomme skybrud i København i d. 2. juli 2011, faldt der flere steder over 50 mm nedbør på 30 min. Det var så store mængder regnvand, at jorden ikke kunne optage vandet og kloakken ikke havde kapacitet til at lede vandet væk.

Hvilke konsekvenser kan skybrud og ekstremregn have i byer? Arrow pointing right

De voldsomme regnmængder vi ser i form af skybrud og ekstremregn bliver mere almindelig i både Danmark og Europa. Og selvom det ikke kan kobles direkte til klimaforandringerne, ser det ud til at være en tendens, der vil fortsætte.

Kosekvenserne ved et voldsomt skybrud i naturen er ikke så store, da der kan dannes midlertidige søer, som med tiden optages i jorden. Ved skybrud over byer kan kosekvenserne være enorme, da kloakkerne ikke kan håndtere presset fra de voldsomme regnmængder. Det kan derfor lede til at gader, kældre og andre lavtliggende områder bliver oversvømmet. Og vandet forsvinder, når det er blevet opsuget af jorden, pumpet væk eller kloakkerne fungerer igen.

Vil du vide mere om projektet?

Susan Appel - Section Manager, Planning & Mobility

Susan Appel

Section Manager, Planning & Mobility

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Joan Windfeldt - Senior Communications Advisor

Joan Windfeldt

Senior Communications Advisor

Kontakt Joan Windfeldt

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.