drone flying over mountain tops in the arctic

Dronen avulla reaaliaikaista tietoa viranomaisille ja asiakkaalle Kittilässä

Dronen avulla reaaliaikaista tietoa viranomaisille ja asiakkaalle Kittilässä

Agnico Eaglen Finland Oy:n Kittilän kaivoksen purkuputken rakentamisessa hyödynnettävät dronepalvelut tukevat asiakkaan lisäksi myös ympäristöviranomaista sekä riippumatonta laadunvalvontaa.

Ensimmäiset drone-kopterit siviilikäyttöön saapuivat markkinoille 2010-luvun alkupuolella. Vuosien varrella droneista on tullut tärkeä työkalu muun muassa ympäristön valvontatyössä ja infrasuunnittelussa. Dronella tuotetun materiaalin yhdistäminen AFRYn tarjoamiin suunnittelupalveluihin luo asiakkaalle avaimet käteen -ratkaisun myös suurten infrarakentamisen ja valvonnan projekteissa. AFRYllä droneja käytetään monipuolisesti. Drone-koptereiden avulla kerätystä datasta pystytään esimerkiksi rakentamaan tarkkoja 3D-malleja maanpinnasta, jotka saadaan edelleen jatkojalostettua eteenpäin esimerkiksi CAD-ympäristöön avuksi suunnittelu- ja mallinnustyöhön.

Pidemmälle kehitettyjen sovellusten lisäksi drone-kopterit toimivat mainioina työkaluina ympäristön valvontatyössä. Ympäristöön liittyvien rakennusprojektien valvonnassa koptereiden avulla saadaan rakennustyömaalta huipputarkkaa video- ja valokuvamateriaalia lintuperspektiivistä. Tämä ilmasta käsin tapahtuva valvonta antaa isoistakin rakennuskohteista nopeasti ja tehokkaasti kokonaisvaltaisen kuvan, mistä on helppo havaita rakentamisen eteneminen ja sen vaikutukset rakennettavaan ympäristöön. Materiaali toimii myöskin oivallisena lisänä rakennusprojektien viranomaisraportoinnissa.

Drone-kopterit apuna ympäristön valvontatyössä

Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivos aloitti toimintansa vuonna 2008. Tämä Euroopan suurin kultakaivos on laajentunut toimintansa aikana useasti. Vuoden 2019 aikana aloitetun rikastamon laajennuksen yhtenä osa-alueena oli rakentaa kaivosalueelle kesällä 2020 purkuvesipumppaamo ja siitä lähtevä purkuputki maan alaisen kaivoksen kuivatusvesille vanhan purkupaikan käydessä vesitilavuudeltaan pieneksi.

Purkuputken kokonaispituus on yli 23 kilometriä ja sen rakentamisen aikana tehtiin rakennustöitä kolmessa eri vesistössä, joista kahteen ensimmäiseen vesistöön rakennettiin alituskaivanto purkuputkelle ja kolmanteen purkukaivanto, minne purkuputken loppupää asennettiin. Purkuputken ympäristöluvassa oli viranomaisen asettama lupamääräys drone-kopterin avulla tapahtuvasta vesistöihin kohdistuvasta kuormituksen valvonnasta vesistöjen alitustöiden aikana.

dronet afryllä

Vesistötöiden ajankohdan lähestyessä kesällä 2020 kaivosalueella toimivan ja purkuputkiprojektin valvonnasta vastaavan urakoitsijan AJH-Infran edustaja lähestyikin yhdessä Agnico Eaglen ympäristötiimin kanssa AFRYä vesistötöiden drone-valvonnan toteuttamisesta. Me AFRYllä päätimme ottaa haasteen vastaan.

Vesistötyömaiden valvontaa suoritettiin työmaiden ollessa käynnissä vähintään neljä kertaa päivässä valvontalentojen avulla. Jokaisen valvontalennon aikana työmaasta tallennettiin 4K-videokuvaa ja useita valokuvia eri korkeudelta ja kuvakulmista mahdollisimman kattavan tilannekuvan saamiseksi. Videoon lisättiin jälkikäsittelyn yhteydessä mukaan geokoodaus, minkä avulla dronen tarkan sijainnin pystyy tarkistamaan kartalta, mikä helpottaa huomattavasti drone-kopterin paikallistamista kuvaushetkellä. Lisäksi valvontaa suoritettiin myöskin päivinä, jolloin vesistötyömaat olivat tauolla. Tällöin nähtiin työmaan vaikutusten stabiloituminen vesistössä. Valvontalentoja tehtiin parhaimmillaan viikon jokaisena päivänä aamun sarastuksesta aina illan hämärtymiseen asti.  

Valvontaprojektia laajennettiin asiakkaan toiveesta myöhemmin koskemaan koko purkuputken rakennusaluetta kokonaisvaltaisen tilannekuvan saamiseksi projektin etenemisestä. Tämä valvontamateriaali auttoi myöskin kanadalaisen emoyhtiön edustajia seuraamaan, miten rakennusprojekti etenee. Laadukkaasti toteutettu valvontamateriaali palvelee asiakkaan lisäksi myös valvovaa viranomaista, sekä riippumatonta laadunvalvontaa.

Purkuputken vesistötyömaiden valvontaprojektin lisäksi kaivosalueella rakennettiin viikon kestänyt jokivesipumppaamon laajennus, minkä valvontatyön myöskin AFRY suoritti drone-kopterin avulla.

”Agnicon Eaglen näkökulmasta AFRYn suorittama purkuputkiprojektin valvontatyö sujui odotetusti ja tarkkailu saatiin toteutettua laadukkaasti,” kommentoi Markus Piekkari – TSF Construction Engineer, Agnico Eagle Finland Oy.

 

AFRYn infrapalveluiden tarjoamat dronepalvelut:

  • Ilmakuvaus (valo- ja video)

  • 3d-mallit ja pistepilvet

  • Tilavuus- ja pinta-alalaskenta

  • Ortokuvaus

dronet afryllä 2

Esa Kantola – AJH-Infra, purkuputkiprojektin projektipäällikkö kommentoi drone-koptereiden käyttöä:

Valvontatyön toiminta ylitti odotukset laadullisesti ja ennen kaikkea helppoudellaan asiakkaan näkökulmasta.

Dronevalvonnan tilaamisessa viranomaisvaatimusten lisäksi oli ajatuksena toimittaa Agnico Eaglen Kanadan pääkonttorille tietoa projektin etenemisestä.

Purkuputken valvontamateriaali oli helposti ja nopeasti katsottavissa. Tämähän johti siihen, että dronevalvontaa lisättiin purkuputken rakentamisalueella, jolloin valvonnasta oli 30% viranomaistarpeita ja 70% Agnico Eaglen halua nähdä laadukasta valvontamateriaalia lähes reaaliajassa.

AFRY toimi hyvin itsenäisesti projektissa ja toimitti valvontamateriaalia useita kertoja päivässä vaikka purkuputken rakennustyömaat toimivat kahden viikon jaksoissa viikonloppuisin aamusta iltamyöhään.

dronet afryllä 3

Kirjoittanut

Joonas Toivanen, projekti-insinööri, joonas.toivanen@afry.com

Lisätietoa

Eero Karjalainen - Market Area Manager, Infrastructure Services

Eero Karjalainen

Toimialuejohtaja, infrapalvelut

Ota yhteyttä: Eero Karjalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Heikki Hekkala - Section Manager, Infrastructure Services, Oulu, Finland

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu

Ota yhteyttä: Heikki Hekkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.