Picture from Copenhagen

Future Cities

Rakennamme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja

Kaupunkeja on suunniteltava ja kehitettävä vaarantamatta tulevien sukupolvien yhteyksiä luontoon ja mahdollisuuksia luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Parannamme kaupunkilaisten arkea luomalla kestäviä suunnitteluratkaisuja, joilla kaupunkeja kehitetään pitkälle tulevaisuuteen. Näin toimimme rakentaaksemme elinvoimaisia tulevaisuuden kaupunkeja, joissa hyvä elämä on saatavilla kaikille.

AFRY on rakentanut ja kehittänyt kaupunkeja vuodesta 1895 lähtien. Kansainvälinen, laaja kokemuksemme on synnyttänyt vahvaa osaamista kaupunkien kestävään suunnitteluun. Tulevaisuuden kaupunkien kehittäminen vaatii monialaista yhteistyötä; kaupunkisuunnittelun tehtävä on vastata erilaisiin asumistarpeisiin sekä huolehtia yhdyskuntarakenteen eheydestä, vähähiilisyydestä ja taloudellisuudesta. Haluamme löytää parhaat ratkaisut, joilla tulevaisuuden kaupungit ovat kestäviä, viihtyisiä, turvallisia, älykkäitä, osallistavia ja kaikin tavoin asukkaiden lähtökohdista suunniteltuja.

YK:n ennusteen mukaan vuonna 2050 maailman väestöstä 68 prosenttia asuu kaupungeissa. Väestönkasvu ja kaupungistuminen johtavat uusiin haasteisiin kaupunkimaisilla alueilla. Miten vastaamme näihin haasteisiin ja parannamme samaan aikaan elämänlaatua? Miten voimme rakentaa kaupunkeja tuleville sukupolville tietämättä miltä maailma näyttää tulevaisuudessa?

Haluamme optimoida kaupunkeja ihmisten tarpeiden pohjalta, vaarantamatta luonnonvaroja. Tulevaisuuden kaupunkiemme on tasapainoteltava visioiden ja perinteiden sekä etiikan ja teknologian välillä, ja olla samaan aikaan sekä ketteriä että vaalia tasa-arvoa ja sivistystä.

Ota yhteyttä

Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland

Arto Ruotsalainen

Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Reijo Kuivamäki - Head of Business Unit, Water Finland

Reijo Kuivamäki

Johtaja, Suomen vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Reijo Kuivamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.