Over ten billion alkaline batteries are produced worldwide each year.

MARA-ilmoitukset

MARA-ilmoitukset

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on kiertotaloutta, jossa jätteillä voidaan korvata neitseellisten maa-ainesten käyttöä. MARA-asetus (VNa 843/2017) mahdollistaa tiettyjen jätteiden hyödyntämisen siihen soveltuvissa maarakentamiskohteissa ELY-keskukseen jätettävällä rekisteröinti-ilmoituksella.

Selvitämme jätemateriaalin ympäristökelpoisuuden, tekniset ominaisuudet sekä jätteen soveltumisen suunniteltuun maarakentamiskohteeseen. Tyypillisiä hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. purkukohteissa syntyvä betoni- ja tiilimurske. MARA-asetuksen mukaisia maarakentamiskohteita ovat mm. teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet, pysäköintialueet ja kadut. Tiettyjä jätteitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi valleissa.

Hannu Ansala
Pilaantuneet maat

AFRY huolehtii yksityisyydensuojastasi pitämällä henkilötietosi turvassa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteemme mukaisesti noudattaen aina soveltuvia lakeja ja säännöksiä.