Over ten billion alkaline batteries are produced worldwide each year.

MARA-ilmoitukset

MARA-ilmoitukset

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa on kiertotaloutta, jossa jätteillä voidaan korvata neitseellisten maa-ainesten käyttöä. MARA-asetus (VNa 843/2017) mahdollistaa tiettyjen jätteiden hyödyntämisen siihen soveltuvissa maarakentamiskohteissa ELY-keskukseen jätettävällä rekisteröinti-ilmoituksella.

Selvitämme jätemateriaalin ympäristökelpoisuuden, tekniset ominaisuudet sekä jätteen soveltumisen suunniteltuun maarakentamiskohteeseen. Tyypillisiä hyödynnettäviä jätteitä ovat mm. purkukohteissa syntyvä betoni- ja tiilimurske. MARA-asetuksen mukaisia maarakentamiskohteita ovat mm. teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteet, pysäköintialueet ja kadut. Tiettyjä jätteitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi valleissa.

Ota yhteyttä: Hannu Ansala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.