Energy_Waste to Energy

Jätteiden käsittely ja poltto

Jätteistä energiaa

Toimivan yhdyskuntajätehuollon käytössä on oltava laaja keinovalikoima, ja jätteiden hyödyntäminen energiantuotannossa on yksi tärkeimmistä ratkaisuista jätteiden määrän vähentämisen sekä materiaalihyötykäytön ohella. AFRYllä on vuosikymmenten kokemus jätteiden biologisesta ja termisestä käsittelystä sekä kaatopaikkojen suunnittelusta sekä kiertotaloushankkeista.

Kehitämme asiakkaillemme ratkaisuja, jotka perustuvat jätteiden ja lietteen hyödyntämiseen energiaksi. Olemme Euroopan johtava jätevoimalaitosten suunnittelija, ja myös suuri osa suunnittelemistamme kiinteää polttoainetta käyttävistä voimalaitoksista on toteutettu monipolttoainekattiloilla, joissa on mahdollista käyttää myös kierrätyspolttoaineita. Olemme niin ikään olleet aktiivisesti kehittämässä kaatopaikkakaasun ja biokaasun talteenottoa ja hyötykäyttöä jo 1980-luvulta lähtien. Viime aikoina olemme olleet mukana kiertotaloushankkeissa, joissa muovinkierrätys on osa konseptia.

Osaamisemme kattaa koko jätehuollon toimialan jätehuollon strategisesta suunnittelusta laitosmaiseen käsittelyyn ja loppusijoitukseen. Tarjoamme konsultointi- ja projektikehitys ja projektin toteutuspalveluita esimerkiksi seuraaville osa-alueille:

 • yleissuunnitelmat jätteiden energiakäytöstä
 • liiketoimintasuunnitelman laadinta ja arviointi
 • teknologiavaihtoehtojen selvitys
 • jätteiden keräyksen suunnittelu ja optimointi
 • investointi- ja käyttökustannusarviot
 • ympäristövaikutusten arviointi ja luvitus
 • kannattavuusselvitykset
 • laitosinvestointien konsepti- ja esisuunnittelu.
 • OE- ja EPCM- palvelut toteutusprojekteille
 • olemassa olevien laitosten käyttöongelmien ratkaisu (=trouble shooting)
 • riskien hallinta
 • polton optimointi

 

Tiesitkö?

 • Olemme yli 50 vuoden aikana olleet mukana yli 400 projektissa, joissa on kehitetty jätteitä hyödyntäviä energiaratkaisuja.
 • Olemme olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa globaalisti 135:ttä jätevoimalaitosta, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on 20 miljoonaa tonnia per vuosi
 • Olemme suunnitelleet jätevoimalaitoksia mm. Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Liettuaan, Latviaan, Iso-Britanniaan, Viroon, Venäjälle, Saksaan, Tsekkeihin, Slovakiaan, Irlantiin, Alankomaihin, Puolaan, Etelä-Koreaan, Turkkiin, Hong Kongiin, Indonesiaan ja Chileen.
Peter Kling - Head of Waste to Energy and Bioenergy
Peter Kling
Johtaja, jätteenpoltto ja bioenergia

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Peter Kling

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme