Building inspection

Rakennustyön tarkkailija

Rakennustyön tarkkailija toimii ostajien omana edustajana hankkeessa

Asuntokauppalaki tarjoaa ostajille oikeuden valita omaksi edustajakseen rakennustyön tarkkailijan, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tarkkailijalla on oikeus päästä työmaalle sekä saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi. Näitä tietoja ovat esimerkiksi urakkasopimus, piirustukset ja rakennustyöselitykset.

Rakennustyön tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys, eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen.

Rakennustyön tarkkailijan tehtävät:

  • Tarkkailijan tehtävänä on toimia ostajien omana edustajana.
  • Tarkkailija perehtyy kohteen asiakirjoihin ja laatii niiden perusteella tarkkailusuunnitelman.
  • Tarkkailija seuraa rakentamisaikataulun toteutumista, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta sekä sitä, että rakennus valmistuu rakentamista koskevan sopimuksen mukaisesti.
  • Kustakin tarkkailukäynnistä laaditaan selkeä kirjallinen raportti, jolla tiedotetaan havainnoista ostajille sekä toteuttajalle.
  • Tarkkailija voi neuvotella rakennustyön suorittajan tai tämän edustajan kanssa ja tehdä tarpeelliseksi katsomansa huomautukset ja ehdotukset.
  • Tarvittaessa tarkkailija kutsuu osakkeenostajat koolle. Osakkeenostajien tehtävänä on päättää, johtavatko tarkkailijan havainnot ja huomautukset toimenpiteisiin.
  • Tarkkailija ei ole kohteen valvoja, eikä hänellä ole määräysvaltaa asunnon myyjää/rakentajaa tai ostajia kohtaan. Hän ei myöskään pelkästään asemansa perusteella voi tehdä yhtiötä tai yksittäisiä osakkeenostajia sitovia ratkaisuja.

Tutustu myös työmaavalvonnan sekä kiinteistön vuokralaisen tai omistajan edunvalvontapalveluihin.

Ota yhteyttä

Tanja Parkko - Johtaja, Rakennuttaminen

Tanja Parkko

Johtaja, Rakennuttaminen

Ota yhteyttä: Tanja Parkko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.