hero 3

Talousmalli – vesihuoltolaitoksen strateginen työkalu

Talousmallista tukea vesihuoltolaitoksen strategiseen suunnitteluun

AFRYn tuotteistama Talousmalli-työkalu on monipuolinen vesihuoltolaitoksen strategisen suunnittelun apuväline.

Talousmallilla saadaan oikea ja havainnollinen kuva vesihuoltolaitoksen taloudellisen tilanteen kehityksestä ja pystytään siten tekemään perusteltuja päätöksiä ja suunnitelmia kestävän taloudellisen tilanteen ylläpitämiseksi.

Talousmallinnuksessa tehdään taloudellinen ennuste tyypillisesti 10-20 vuoden ajanjaksolle. Ennuste perustuu edellisten vuosien tilinpäätöstietoihin, investointisuunnitelmaan sekä yhdessä tilaajan kanssa tehtäviin ennusteisiin. Talousmallin laadinnassa pystytään huomioimaan myös erilaiset erityistilanteet, kuten hulevesitoiminnan siirtyminen vesihuoltolaitokselta kunnalle.

Talousmallin vahvuus on sen tarjoama mahdollisuus saada selkeä kuva erilaisten päätösten, liiketoiminnan tai toimintaympäristön muutosten ja muiden skenaarioiden vaikutuksesta vesihuoltolaitoksen talouteen. Talousmallin avulla on mahdollista tarkastella esimerkiksi isojen investointien, saneeraustason nousun, taksarakenteen muutosten tai tuloutusvaatimusten muutosten vaikutusta. Lopulta pystytään suunnittelemaan liiketoiminnan rahoitus taksakorotusten ja mahdollisten lainojen avulla.

Työn lopputuloksena tilaaja saa taloudellisen analyysin nykyisestä liiketoiminnasta, tarkastelujaksolle tehdyn taloussuunnitelman sekä varsinaisen Talousmalli-työkalun. Talousmalli-työhön kuuluu myös projektin päätteeksi pidettävä koulutustyöpaja, jossa tarkastellaan taloudellista tilannetta ja opetellaan työkalun käyttöä yhdessä tilaajan kanssa.

1790_afry_makingfuture0898.jpg

Tutustu lisää talousmallinnukseen

Miten vesilaitoksen taloussuunnittelu otetaan haltuun talousmallilla?

Ota yhteyttä

Terhi Renko - Department Manager Water Services, Water Finland

Terhi Renko

Osastopäällikkö, vesihuollon konsultointi ja hulevedet

Ota yhteyttä: Terhi Renko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.