Three people working together

Vesihuoltolaitosten strateginen suunnittelu

Tuemme vesihuoltolaitoksia strategisessa suunnittelussa

Vesihuoltolaitosten strategisella suunnittelulla luodaan valmiuksia tavoitteiden toteuttamiselle ja varaudutaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Riskit ja epävarmuustekijät hallitaan, kun toiminnan ja talouden pitkän tähtäimen kestävyys on kunnossa.

Pitkän aikavälin suunnittelu kuuluu vesihuoltoon olennaisena osana. Meneillään olevat toimintaympäristön muutokset, mm. kuntien toiminnan tehostamisvaatimukset, verkostojen saneeraustarpeen kasvu, pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä ja tiukentunut lainsäädäntö lisäävät vesihuoltolaitosten strategisen suunnittelun tarvetta entisestään.

Suunnittelun tavoitteet

  • tavoitteiden asettaminen
  • kehittämistarpeiden tunnistaminen
  • toimintaympäristön muutostrendien tunnistaminen
  • vision ja konkreettisten strategisten tavoitteiden asettaminen
  • asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen

Strategisen suunnittelun toteutus

Strategiset suunnitelmat räätälöidään aina vesihuoltolaitoskohtaisesti tarpeen mukaan.

  • Suunnitelman painopistealueita:
  • organisaation, osaamisen ja institutionaalisen organisoimisen kehittämistarpeet
  • yhteistyömahdollisuuksien ja toimintamallien kartoitus
  • investointien suunnittelu: saneeraustarpeen määrittely, investointien aikataulutus, käytettävissä olevat resurssit
  • taloussuunnittelu: liiketoiminnan kehittymisen ennusteiden laadinta, rahoitus- ja taksasuunnitelma

Koska strateginen suunnitelma laaditaan tärkeäksi osaksi asiakkaan toimintaa, olemme kehittäneet näitä hankkeita varten soveltuvat työskentelymenetelmät, joissa asiakkaan ja konsultin osaamista käytetään mahdollisimman hyvin ja hedelmällisen yhteistyön tuloksena syntyy vesihuoltolaitoksen kehittymistä palveleva suunnitelma.

Ota yhteyttä

Reijo Kuivamäki - Head of Business Unit, Water Finland

Reijo Kuivamäki

Johtaja, Suomen vesiliiketoiminta

Ota yhteyttä: Reijo Kuivamäki

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Eero Makkonen - Vesihuollon konsultointi

Eero Makkonen

Vesihuollon konsultointi

Ota yhteyttä: Eero Makkonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit