hero 3

Vesihuollon liikkeenjohdon konsultointi

AFRYn vesihuollon liikkeenjohdon konsultointipalvelut

Vesihuoltoliiketoiminta edellyttää pitkän aikavälin strategista toiminnan ja talouden suunnittelua sekä varautumista riskeihin ja liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Menestyvät organisaatiot arvioivat jatkuvasti toimintaansa ja ennakoivat tulevia muutoksia. Muutosten vaikutusten analysointi, suunnittelu ja havainnollistaminen talouden näkökulmasta mahdollistavat liiketaloudellisesti järkevien päätösten tekemisen.

Vesihuoltolaitosten strateginen suunnittelu yhdistettynä taloussuunnitteluun luo valmiuksia tavoitteisiin pääsemiselle. Riskit ja epävarmuustekijät tunnistetaan ja niiden vaikutukset tiedetään, jolloin hallintatoimet ovat oikein mitoitettavissa ja näin toiminnan sekä talouden pitkän aikavälin kestävyys on kunnossa.

AFRYn konsultoivat asiantuntijat toimivat vesihuoltolaitosten ja kuntien teknisen toimen johdon strategisessa kehittämissuunnittelussa ja taloussuunnittelussa.

Konsulttipalveluihimme kuuluvat

 • Riskienhallinta-, varautumis- ja valmiussuunnitelmat (esim. Water Safety Plan WSP ja Sanitation Safety Plan SSP) sekä varautumisharjoitukset
 • Vesihuoltolaitosten strateginen suunnittelu
 • Vesihuollon kehittämissuunnitelmat
 • Toiminta-aluemääritykset, huleveden viemäröintialueen ja hulevesijärjestelmän vaikutusalueen määritykset
 • Taksojen laadinta, alueelliset perusmaksut
 • Teollisuusjätevesisopimukset ja talousvesisopimukset sekä verkostosopimukset
 • VesiLex-lakipalvelu
 • Talousmallinnukset
 • Arvonmääritykset
 • Yhtiöittämis- ja organisaatioselvitykset
 • Operointi- ja konsessiosopimukset
 • Benchmarkkaukset
 • Vesihuoltolaitosten toiminnan analyysit, resurssitarvemääritykset
Person touching digital screen

Tutustu talousmallinnukseen

Miten vesilaitoksen taloussuunnittelu otetaan haltuun talousmallilla?

Ota yhteyttä

Reijo Kuivamäki

Johtaja, Suomen vesiliiketoiminta

Terhi Renko

Osastopäällikkö, vesihuollon konsultointi ja hulevedet

Kiinnostuitko? Katso myös