Nuclear Power Plant Evening Sky

Teollisuusjätevesisopimukset ja talousvesisopimukset

Ammattitaitoista apua teollisuusjätevesisopimuksiin ja teollisuuden talousvesisopimuksiin

Teollisuusyritykset ja vesihuoltolaitokset ovat konkreettisesti sidottuja toisiinsa. Yrityksille häiriötön vesihuolto on välttämätöntä ja samalla yritykset ovat vesihuoltolaitoksen tärkeitä asiakkaita. Molempien osapuolten vastuista ja velvoitteista sovitaan teollisuusjätevesisopimuksissa sekä teollisuuden talousvesisopimuksissa.

Yrityksillä on tahto toimia vastuullisesti ja vesihuoltolaitoksilla on tarve varmistaa vesihuoltoverkostojen ja jätevedenpuhdistamoiden häiriötön toiminta. AFRYn asiantuntijoilla on vahva kokemus usean eri toimialan kanssa solmituista sopimuksista sekä vesihuoltolaitosten että teollisuusyritysten toimeksiannoista.

Autamme asiakkaitamme läpi koko neuvotteluprosessin parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi säästäen asiakkaan kallisarvoista aikaa. Vesilex-palvelun kautta meiltä saa sekä teknisen että juridisen asiantuntemuksen samassa paketissa.

Palvelumme kattaa koko sopimusprosessin

  1. Teollisuusjätevesien kartoittaminen

Vesihuoltolaitosten tulee tietää, millaisia teollisuusjätevesiä eli asumisjätevesistä poikkeavia jätevesiä viemäriverkostoon ja edelleen jätevedenpuhdistamolle johdetaan. Tämä on myös useiden puhdistamoiden ympäristöluvan ehtona. Autamme vesihuoltolaitoksia keräämään tietoa potentiaalisista teollisuusjätevesien lähteistä ja priorisoimme yrityksiä teollisuusjätevesisopimuksen tarpeellisuuden mukaan.

  1. Sopimuspohjan laatiminen

Juridisesti pitävä ja kattava sopimuspohja on sopimusprosessin ensimmäinen ja tärkeä vaihe. Käyttämällä yhtenäistä sopimuspohjaa sekä yhtäläisiä periaatteita eri neuvottelukumppaneiden kanssa vesihuoltolaitos varmistuu yritysten tasapuolisesta kohtelusta. AFRYn teollisuusjätevesisopimuksen pohjaa on kehitetty Vesilaitosyhdistyksen VVY:n mallisopimuksesta eri paikkakunnilla käytyjen sopimusneuvottelujen perusteella sekä yhteistyössä juristin kanssa. Sopimuspohjaa räätälöidään aina tilaajan toiveiden mukaisesti.

  1. Sopimusehtojen laatiminen

Tapauskohtaisten sopimusehtojen laatiminen vaatii asiantuntemusta teollisuusjätevesien mahdollisista vaikutuksista vesihuoltolaitoksen toimintaan ja prosesseihin sekä tietämystä toimialojen jätevesien erityispiirteistä. Sopimusehtojen laatimisessa on tärkeää tutustua huolellisesti molempien osapuolten toimintaan.

  1. Neuvottelujen läpivienti

Sopimusneuvotteluiden aikana yrityksen ja vesihuoltolaitoksen välille rakennetaan toimivaa yhteistyötä jatkoon ja jaetaan tietoa toiminnan erityispiirteistä. Neuvotteluissa on tärkeää, että sopimusehdot ovat hyvin perusteltuja. Vankan kokemuksemme ansiosta tiedämme molempien osapuolten intressit ja pystymme vetämään neuvotteluja kohti sopimuksen allekirjoittamista.

  1. Teollisuuden taksan määrittely

Vesihuollon taksojen määrittelemiseen teollisuuslaitoksille on useampia malleja. Vesihuollon kustannukset katetaan vesihuoltomaksuilla, joten teollisuuden taksojen tulee olla aiheuttamisperiaatteen mukaiset sisältämättä piiloverotusta. Etsimme parhaan laskentatavan yhdessä asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

  1. Teollisuuden talousvesisopimukset

Talousvesi on monen teollisuuslaitoksen yksi pääraaka-aineista. Vesihuollossa kuitenkin esiintyy ajoittain häiriötilanteita, jotka saattavat vaikuttaa talousveden laatuun ja toimitusvarmuuteen. Talousveden osalta molempien osapuolten yhteinen riskinhallinta on ensiarvoisen tärkeää. Vesihuoltolaitoksen ja teollisuusyrityksen välisessä talousvesisopimuksessa sovitaan yhteisen riskinhallinnan lisäksi mm. vedenottomääristä, osapuolten vastuista sekä toimenpiteistä häiriötilanteissa.

 

Edellä mainittujen palveluiden lisäksi toimimme joustavasti asiakkaan toiveiden mukaisesti yksittäisissä ongelmatilanteissa esimerkiksi puolueettomana sovittelijana vesihuoltolaitoksen ja teollisuusyrityksen välissä.

Mikäli teillä on tarpeita tai kysyttävää teollisuuden vesihuoltosopimuksiin liittyen, ottakaa rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme.

Ota yhteyttä

Eero Makkonen - Vesihuollon konsultointi

Eero Makkonen

Vesihuollon konsultointi

Ota yhteyttä: Eero Makkonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.