Water: sea and rocks on the shore

VesiLex – lakipalvelu vesihuoltolaitoksille

VesiLex yhdistää vesihuoltoalan ja lainsäädännön asiantuntemuksen

VesiLex-palvelussa AFRYn laaja vesihuoltoalan osaaminen ja Naturata Oy:n lainsäädännön tuntemus yhdistyvät uudenlaiseksi palveluksi, joka auttaa vesihuoltolaitoksia ja kuntia niiden toimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä.

Vesihuoltolaitoksen päätöksenteossa ja toiminnassa on oleellista varmistaa, että tarvittavat vastuut ja velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti. Vesihuoltoalan ja lainsäädännön asiantuntemuksen yhteensovittaminen on erittäin tärkeää vesihuoltolaitoksen riskienhallinnan ja suunnitelmallisuuden kannalta. Olipa kyse vesihuoltolaitoksen asiakaspalvelusta, vedenhankinnasta tai -jakelusta, jätevesien käsittelystä tai viemäröinnistä, palveluista sopimisesta tai niiden toteuttamiseen liittyvistä erimielisyyksistä, aikaa ja resursseja säästyy, kun niin tekniset kuin juridisetkin näkökulmat on huomioitu hyvissä ajoin.

AFRYn vesitoimialan vankka asiantuntemus ja Naturata Oy:n laaja vesialan lakiosaaminen yhdistyvät VesiLex-palveluksi. Toimimme saumattomasti vesihuoltolaitoksen tukena esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • vesi- ja ympäristölupa-asiat
  • teollisuuden sopimusten laadinta (teollisuusjätevesi- sekä talousvesisopimukset)
  • sopimusneuvottelut (operointi-, yhteistyö- ja yhdistymissopimukset)
  • haastavat asiakaspalvelutilanteet

Katso myös VesiLex-webinaarimme esitykset täällä.

Ota yhteyttä

Pirkko Öhberg

Osastopäällikkö, pohjavesi

Eero Makkonen

Vesihuollon konsultointi ja sopimukset

Katso AFRY Forum: Puhutaan vedestä -webinaaritallenne tästä:

Vesilupahakemukset thumbnail