Kayak on the water

Vesihuoltolaitosten yhtiöittämishankkeet

AFRYn palvelut vesihuoltolaitosten yhtiöittämishankkeissa

Vesihuoltoliiketoiminnan yhtiöittämisen tavoitteena on tukea vesihuoltolaitokselle asetettujen tavoitteiden toteuttamista lisäämällä toimintaan osakeyhtiömuotoisen toiminnan parhaita puolia: nopeaa päätöksentekokykyä, läpinäkyvää taloudenpitoa ja parempaa omistajaohjausta.

Osakeyhtiömuoto korostaa vesihuoltolaitoksen ohjaamista toiminnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta hallinnollisen näkökulman sijaan.

Osakeyhtiömuoto sopii vesihuoltotoimintaan ja on käytössä yhä useammalla suomalaisella vesihuoltolaitoksella. Osakeyhtiö selkeyttää kunnan ja vesihuoltolaitoksen rooleja ja vastuita. Se korostaa kunnan roolia omistajana ja vesihuollon kehittäjänä alueellaan.

Vesihuoltotoiminnan tarkoituksenmukaisen toiminnan suunnittelu on ajankohtaista monissa kunnissa johtuen kuntien talouden tehostamisvaatimuksista, vesihuoltoinfran saneeraustarpeen kasvusta, henkilöstön saatavuuden vaikeutumisesta ja muuttuvasta lainsäädännöstä.

Hankkeiden toteutus

Yhtiöittämishankkeet räätälöidään aina laitoskohtaisesti tarvetta vastaavaksi kokonaisuudeksi. Kunnassa voi olla järkevää selvittää esimerkiksi naapurikuntien halua yhteisen vesihuoltolaitoksen perustamiselle tai muiden kunnan infratoimintojen yhdistämistä samaan yhtiöön.

Selvitystyö voi koostua esim. seuraavista tehtävistä:

  • vesihuoltolaitoksen toiminnan nykytilan kuvaus, kehittämistarpeiden tunnistus ja analysointi
  • ennusteet toimintaympäristön ja laitoksen kehittymisestä
  • järjestelyn toteuttamisen vaihtoehdot vertailuineen sekä esitys toteutustavasta
  • arvonmääritys
  • yhtiövaihtoehtojen taloudellinen mallinnus ja taloussuunnitelma 10-20 vuodelle
  • henkilöstövaikutukset
  • toteutuspolku

Ota yhteyttä

Terhi Renko

Osastopäällikkö, vesihuollon konsultointi ja hulevedet

Reijo Kuivamäki

Johtaja, Suomen vesiliiketoiminta