Swan swimming in the water

Vesilaitosten riskienhallinta

Turvallisuusjohtaminen, riskienhallintasuunnitelmat, varautumissuunnitelmat ja -harjoitukset, WSP ja SSP

Tunnetko vesihuoltolaitoksesi heikot lenkit ja toiminnan kriittisimmät kohdat? Onko talousveden laatu turvattu niin vesijohtoverkostossa kuin vesitorneissa? Vaatiiko jätevedenpuhdistamonne ympäristölupapäivitystä?

Autamme vesihuoltolaitostasi täyttämään muuttuneen lainsäädännön velvoitteet sekä saattamaan laitoksesi riskienhallinnan ja häiriötilanteisiin varautumisen nykypäivän vaatimuksia vastaavalle tasolle.

Palvelumme kattavat kokonaisvaltaisesti koko vesihuoltoketjun riskienhallinnan talousveden laadusta jäteveden viemäröinnin ja käsittelyn ympäristöriskeihin mukaan lukien vesi- ja viemäriverkostot.

  • riskienarvioinnit
  • varautumis- ja valmiussuunnitelma sekä varautumisharjoituksien suunnittelu
  • häiriötilanteiden toimintakortit
  • pohjavesialueen suojelusuunnitelma
  • vedenottamon suoja-aluesuunnitelma
  • työterveyteen liittyvät kartoitukset ja työturvallisuusperehdytysten suunnittelu
  • resilienssisuunnittelu, esim. kemikaalit tai jonkin prosessin osan ohittaminen
  • fyysisen turvallisuuden suunnittelu, kuten kulunvalvonta-, murto- ja kamerajärjestelmät

Olemme laatineet vuosina 2020-2021 kansallisen ohjeistuksen vesihuoltolaitosten turvallisuusjohtamisen toimintamallista, joka koostuu turvallisuustoiminnan puitteiden luomisesta, nykytilan kartoittamisesta, turvallisuuden kehittämisestä, turvallisuustoiminnan toteuttamisesta sekä seurannasta ja arvioinnista. Se sisältää ohjeita ja työkaluja ja autamme tarvittaessa vesihuoltolaitoksia toimintamallin luomisessa ja ylläpidossa.

Autamme teitä suunnittelemaan toimintamallit vesihuollon toimivuuden varmistamiseksi sekä laatimaan varautumissuunnitelman tai vesihuollon valmiussuunnitelman harjoituksineen. Tuemme teitä valtakunnallisten WSP (Water Safety Plan) ja SSP (Sanitary Safety Plan) -työkalujen käyttöönotossa sekä autamme löytämään laitokseenne sopivimmat riskienhallintakeinot häiriöiden ehkäisemiseksi.

Tarjoamme vesilaitoksille myös MBA (Microbial Barrier Analysis) -laskentaa, jolla voidaan arvioida vedentuotantoketjua yksityiskohtaisesti taudinaiheuttajien poistotehon riittävyyden näkökulmasta. Laskenta eri mikrobiryhmien poistumasta yksikköprosesseittain havainnollistaa selkeästi laitoksen eri prosessiyksiköiden desinfiointitehon sekä sen, kuinka kunkin prosessiyksikön hetkellinen vikaantuminen vaikuttaa talousveden mikrobiologiseen laatuun.

Ota yhteyttä

Ritva Laitala - Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Ritva Laitala

Vesihuoltoverkostot, mallinnus ja riskienhallinta

Ota yhteyttä: Ritva Laitala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Anne-Mari Aurola - Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Anne-Mari Aurola

Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Ota yhteyttä: Anne-Mari Aurola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit