Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon uusi poistoputki ja UV-hygienisointilaitos

Palkittu hanke maaliin aikataulussa ja alle budjetin

Turun seudun puhdistamo Oy toteutti Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon miljoonahankkeen maaliin aikataulussa ja 3 M€:n verran alle budjetin (48 M€) AFRY Finland Oy:n laatimien toteutussuunnitelmien pohjalta. Toteuttaminen aloitettiin vuonna 2018 ja uusi poistoputki ja UV-laitos vihitiin käyttöön 23.5.2023.

Hankkeen taustaa

Turun seudulla 300 000 asukasta palvelevan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon aiemman jätevesien purkujärjestelmän kapasiteetti oli riittämätön ja ylittyi rankkasateiden aikana. Alueen asukasmäärä on myös kasvussa ja ilmastonmuutos lisää kapasiteettitarvetta tulevaisuudessa. Kasvavat sademäärät ja yleistyvät rankkasateet johtavat lisäksi hulevesimäärien kasvuun. Lisäksi meriveden pinnan ennustetaan nousevan tulevaisuudessa.

Vuonna 2015 hanke käynnistyi AFRY Finland Oy:n laatimalla selvityksellä. Selvityksessä todettiin tarve uudelle poistoputkelle, minkä pohjalta AFRY Finland Oy suunnitteli kaikki suunnitteluvaiheet ja suoritti tarvittavat kenttätutkimukset.

Suomessa ensi kertaa käytetyllä tunnelointitekniikalla merkittäviä etuja

Uuden poistoputken toteutus tehtiin TBM-tunnelitunkkausmenetelmällä (Tunnel Boring Machine, tunneliporauskone). Menetelmässä aloitus- ja lopetuskaivantojen välille tunkataan betoniputki. Etuna on, että maa on aukaistava vain putken aloitus- ja lopetuskaivannoissa. Tunnelitunkkaushanke oli Suomessa ensimmäinen laatuaan tässä mittakaavassa ja 800 metrin pituudellaan myös Pohjoismaiden pisin tunnelitunkkausmenetelmällä tehty hanke.

Metodin edut hyödyttivät merkittävästi ympäristöä ja alueen asukkaita. AFRYn ympäristöasiantuntijat arvioivat eri rakentamistapojen hiilipäästöjä ja valitulla tunnelitunkkausmenetelmällä onnistuttiin säästää jopa 55% rakentamisen hiilidioksidipäästöistä. Menetelmän käyttämisen takia Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolta Turun satamaan ulottuvalta matkalta ei avattu katuja eikä jouduttu tekemään kuukausia kestäviä liikenteen poikkeusjärjestelyitä. Ratkaisu vältti siis myös ylimääräiset liikennepäästöt.

UV-hygienisointilaitos vähentää Itämeren kuormitusta

Poistoputkihankkeeseen kuuluu poistoputken lisäksi nykyisen laitoksen yhteyteen rakennettu UV-desinfiointilaitos. Laitoksessa puhdistusprosessin läpikäynyt jätevesi virtaa vielä UV-hygienisoinnin läpi mereen. Tämän prosessin myötä puhdistettu jätevesi täyttää uimaveden hygieeniset vaatimukset. Desinfioinnin myötä Turun merialueelle kohdistuva hygieeninen ympäristökuormitus vähenee merkittävästi.

Palkittu hanke

Poistoputkihankeen tunkkausmenetelmällä toteutettu osuus on palkittu kahdella arvostetulla palkinnolla. Hanke sai Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistyksen Vuoden työ 2021 -palkinnon ja sijoittui RIL-PALKINTO 2021 kisassa jaetulle 2. sijalle. Lisäksi hanke oli finalistien joukossa kansainvälisessä Ground Engineering Awards 2022 -kilpailussa, International Project of the Year -sarjassa. Poistoputkihanke palkittiin 10.2.2023 kunniamaininnalla Turun hyvän rakentamisen palkinto -kilpailussa.

Projektin tiedot

Asiakas: Turun seudun puhdistamo Oy

Projekti: Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo

Status: Valmistunut, ajankohta 2015-2023

Sijainti: Turku, Suomi

AFRYn rooli projektissa: Pääsuunnittelu, Yleissuunnittelu mukaan lukien putken tunnelitunkkaus, arkkitehtisuunnittelu, ympäristötekniikka mukaan lukien yva-arviointi, geotekninen suunnittelu, kalliotekniikka, betoni- ja teräsrakenteiden rakennesuunnittelu, Prosessi- ja putkisuunnittelu, vesihuollon suunnittelu, LVI-suunnittelu, tekninen sähkösuunnittelu, teollisuusautomaation suunnittelu, rakennusautomaation suunnittelu, paloturvallisuustekniikka, rakennustiedon mallinnus, UV- ja turbiinilaitteen sovellusmääritykset, työmaatutkimukset: ohjaus, toteutus ja analyysi.

tbm tunneling method
Guido Nuijten - Lead designer and project manager, BA Transportation Finland
Guido Nuijten
Lead designer and project manager, BA Transportation Finland

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Guido Nuijten

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.