As Oy Jahtivuori

Mutkatonta yhteistyötä As Oy Jahtivuoressa

Mutkatonta yhteistyötä As Oy Jahtivuoressa

Hepokullan alueella Turussa on menossa suuri ryhmäkorjaushanke, jossa kaiken kaikkiaan kahdeksaan 1970-luvulla rakennettuun taloyhtiöön tehdään peruskorjauksia ja tuodaan tämän päivän talotekniikkaa. As Oy Jahtivuori on alueella sijaitseva 160 asunnon taloyhtiö, joka päätti tehdä muista taloyhtiöistä poiketen linjasaneeraus- ja julkisivuremontit itsenäisesti. Jahtivuoren korjaushanke lähti liikkeelle hankesuunnitteluvaiheesta keväällä 2020.

Jahtivuoren hallituksen puheenjohtajan, Tytti Hiltulan mukaan hanke lähti hyvin käyntiin, vaikka kaikkia yksityiskohtia ei ollut vielä ehditty sopimaan. Kun Jahtivuori irtaantui ryhmähankkeesta, oli muiden taloyhtiöiden osalta pääkohdat jo päätetty. ”Hankkeen edetessä omia suunnitelmia tarkennettiin ja rakentamisen aikana joitain yksityiskohtia muutettiin,” Tytti tarkentaa. Korjaushankkeen projektipäällikkönä toiminut Tanja Parkko AFRY Buildings Finland Oy:stä toteaa hankkeen erikoisuutena sen, että linjasaneerausurakka päätettiin toteuttaa tavoitehintaisena projektinjohtourakkana ja julkisivu-urakka kokonaishintaurakkana, jotka alistettiin vielä vuorotellen toisilleen, sillä toiveena oli toteuttaa molemmat urakat samanaikaisesti. Edellisten urakoiden jatkona toteutettiin vielä pihaentisöinti ja aurinkopaneelien asennus.

Hankkeen palveluita kilpailutettaessa päädyttiin kaikkien osa-alueiden kohdalla AFRYyn. AFRY toimi hankkeessa rakennuttajana, pääsuunnittelijana, arkkitehtina, rakennesuunnittelijana, LVI-suunnittelijana, sähkösuunnittelijana, energia-asiantuntijana, valvojana, palokatkojen suunnittelijana ja rakennusfysikaalisten tutkimusten toteuttajana. ”Hinta-laatu -suhdetta totta kai katsottiin ja kilpailutusten loppukeskusteluissa päädyttiin aina AFRYyn,” Tytti kertaa.

Kuvassa vasemmalta oikealle: Tuija Salo (AFRY), Tanja Parkko (AFRY), Mika Potinkara (Hepokullan Lämpö) ja Tytti Hiltula (As Oy Jahtivuori)
Kuvassa vasemmalta oikealle: Tuija Salo (AFRY), Tanja Parkko (AFRY), Mika Potinkara (Hepokullan Lämpö) ja Tytti Hiltula (As Oy Jahtivuori)

Vaikka hankkeessa oli mukana monta AFRYn konsulttia eri osa-alueilta, oli yhteydenpito silti yksinkertaista ja mutkatonta. Hallituksen puheenjohtajan roolissa Tytti otti suoraan yhteyttä projektipäällikköön tai valvojaan. Asukkaita hankkeen aikana palveli AFRYn Remonttikaveri, joka oli mukana infotilaisuuksissa ja vastasi hankkeen aikana asukkaiden kysymyksiin puhelimitse ja sähköpostitse. Infotilaisuuksissa asukkailla oli mahdollisuus kysyä mitä hyvänsä mieltä askarruttavia asioita urakoitsijoilta, Remonttikaverilta ja AFRYn edustajilta. Jahtivuoren asukkaista suurin osa on eläkeläisiä, jolloin infotilaisuudet todettiin todella toimiviksi. Hanketta koskevia yhteydenottoja ohjattiin myös isännöintitoimistolta Remonttikaverille, jotta isännöitsijälle jäi aikaa enemmän muihin käytännön asioihin. Yhteistyötä isännöitsijän, AFRYn, hallituksen ja asukkaiden välillä helpotti myös se, että tieto kulki helposti AFRYn henkilöiden välillä, jolloin esimerkiksi valvojan paikalla olo helpotti tiedon kulkua hankkeen muille osapuolille.

Jahtivuoren korjaushankkeessa arkkitehtina ja pääsuunnittelijana toiminut Tuija Salo AFRYltä korostaa myös kokouspöytäkirjojen tärkeyttä. ”Kun hankkeessa on monta eri palvelua ja niihin liittyvät kokoukset, on hyvä kirjata kaikki sovitut asiat tarkkaan ylös, ettei mitään jää ilmaan roikkumaan,” hän muistuttaa.

Hepokullan Lämmön isännöitsijä Mika Potinkara tuli mukaan Jahtivuoren korjaushankkeeseen vasta jälkimaininkeihin isännöitsijän vaihtumisen myötä. Mika muistuttaa, että taloyhtiön kannattaa tehdä korjaushankkeiden etukäteisvalmistelut kunnolla. ”On tärkeää, että suunnitteluun uhrataan aikaa, käytetään konsultteja ja osaamista”. Mikan näkökulmasta myös Hepokullan Lämmöllä olisi ollut hyvä olla oma projektipäällikkö vetämässä koko Hepokullan alueen ryhmähanketta. Jahtivuoressa Mikalla on ollut lähes koko hankkeen ajan yksi yhteyshenkilö AFRYltä, joka helpottaa yhteydenpitoa. ”Isännöitsijänä voin kyllä ihan oikeasti suositella AFRYä,” Mika vakuuttaa.

Maailman tilanteen tuomat materiaalikustannusten nousut eivät purreet Jahtivuoren budjettiin. Hanke toteutettiin tavoitehintaisena urakkana, jonka tavoitehinta alitettiin. Yleisten korotuspaineiden takia ei tarvinnut tehdä hinnantarkastuksia, vaikka kustannukset ovatkin nousseet hankkeen aikana.

Tanja Parkko - Johtaja, Rakennuttaminen
Tanja Parkko
Johtaja, Rakennuttaminen

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Tanja Parkko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Kiinnostuitko? Katso myös