case_pateniemen saha

Pateniemen saha-alueen maaperän kunnostus

Pateniemen saha-alueen maaperän kunnostus

Oulun Pateniemellä sijaitsi aiemmin saha, jossa käytetyt puutava­ran käsittelykemikaalit aiheuttivat maaperän pilaantuneisuutta. Kloorifenoleilla, dioksiineilla, furaa­neilla sekä metalleilla pilaantuneita alu­eita on kunnostettu useassa vai­heessa.

Stora Enson tavoitteena oli alun perin kunnostaa alue virkistyskäyttöön sopivaksi ja sulkea sahan vanha kaatopaikka. Alue on kuitenkin osin kunnostettu myös asuinkäyttöön so­veltuvaksi. Nyt alueen kaavoitus on vireillä. Kun­nostuksen jälkeen entiselle Patenie­men saha-alueelle voidaan rakentaa asuntoja ja Pateniemen alu­een virkis­tyskäyttöä voidaan monipuo­listaa.

AFRYn asiantuntijat ovat hoitaneet alueen pilaantuneisuustutkimukset ja tehneet pilaantuneiden maiden kunnostussuunnittelun. Rakentamista varten olemme toteuttaneet ympäristövaikutusten arvioinnin sekä ympäristölupahakemukset, valvoneet kunnostustyötä sekä tehneet rakennettavuusselvityksen ja alueen luontokartoituksen.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Stora Enso Oyj
  • Hanke: Pilaantuneen maan kunnostus
  • Aika: 1990–
  • Sijainti: Oulu
  • AFRYn rooli: Ympäristökonsultointi ja valvonta

Ota yhteyttä

Hannu Ansala - Pilaantuneet alueet ja riskinhallinta, Oulu

Hannu Ansala

Pilaantuneet alueet ja riskinhallinta, Oulu

Ota yhteyttä: Hannu Ansala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.