SSAB Raahe

SSAB Raahen tehdas

SSAB Raahen tehdas

SSAB:n Raahen tehtaalla valmistetaan ns. standardi-, premium- ja erikoisteräksiä. Päätuotteita ovat kuumavalssatut levyt ja kelatuotteet. Tehtaan tuotantoprosesseja on tarkoitus uudistaa vaiheittain kohti teräksen valmistusta ilman fossiilisia hiilidioksidipäästöjä (vuoden 2023 tilanne).

AFRYn tekemä rannikkomallinnus liittyi tehtaan ympäristö- ja vesiluvan muutoshakemukseen, joka on osa tehtaan tuotantoprosessien uudistushanketta.

Mallinnuksella arvioitiin Raahen terästehtaan nykyisen ja suunnitellun lämpökuormituksen vesistövaikutuksia Raahen edustan merialueella, sekä tehtaan nykyisen ja suunnitellun jätevesi- ja lämpökuorman vaikutusta Kuljunlahdella 3d-virtaus- ja vedenlaatumallinnuksen avulla. Mallin avulla voitiin todeta ja kvantifioida suunniteltujen nykyistä pienempien päästöjen aikaansaama positiivinen muutos Kuljunlahdella. Raahen edustan merialueelle laskettiin nykytilan lämpöpäästöjen vaikutusalue, ja havainnollistettiin suunnitellun nykyistä pienemmän lämpöpäästön vaikutus-alueen pieneneminen nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

-AFRYn kanssa työ on sujunut erinomaisen hyvin ja työstä on saatu meille olennaisesti lisäarvoa, Harri Leppänen SSAB:n Head of Environment, Health & Safety kertoo.

 

Projektin tiedot

  • Asiakas: SSAB Europe Oy, Raahen tehdas
  • Hanke: Tehtaan ympäristö- ja vesiluvan muutoshanke
  • Aika: 2023
  • Sijainti: Raahe
  • AFRYn rooli: mm. vesistömallinnuksien toteuttaminen ja vesistövaikutusten arviointi osana vesiluvan muutoshakemusta