Woman using laptop in nature, she sitting on wooden pier around beautiful mountain lake and using laptop.

Vesistövaikutusten arviointi

Vesistövaikutusten arviointi

Vesistöjen vaikutusten arvioinnilla selvitetään päästöjen vaikutuksia vesistöihin. Kokeneet asiantuntijamme auttavat mielellään, ole rohkeasti heti yhteydessä. Suurimmat hyödyt saadaan, mitä aikaisemmassa hankkeen vaiheessa vesistöt huomioidaan.

Tutustu palveluihimme

Suunnitelmissa toiminta, johon sisältyy vedenottoa tai purkamista järveen, jokeen tai mereen? Vesistövaikutusten arviointia tarvitaan usein YVA- ja lupahankkeissa esimerkiksi seuraavilla toimialoilla:

Palvelemme esiselvitysvaiheesta aina toiminnan loppumiseen asti, sekä uusissa hankkeissa että toimintaan kohdistuvien muutosten suunnittelussa.

Woman using laptop in nature, she sitting on wooden pier around beautiful mountain lake and using laptop.

Huomioi vesienhoito

Nykyisin vesienhoidon tilatavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia, eli vesistöjen ekologista tai kemiallista tilaa ei saa heikentää. Kun hankkeen vesistövaikutukset tunnistetaan ja huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa, voidaan hanketta kehittää ja suunnitella niin, että ympäristöhaitat minimoidaan.

Lue artikkelimme vesistöjen ekologisen tilan arvioinnin tärkeydestä osana hankkeiden riskienhallintaa.

Erikoisosaaminen on tärkeää

Hankkeen vesistövaikutusten laadukas arviointi perustuu tietoon siitä, missä tilassa vesistö nykyisin on. Tyypillisesti veden laadun tarkkailun lisäksi tarvitaan tietoa kalastosta, pohjaeläimistä, piilevistä ja kasviplanktonista, vesikasveista ja vedenalaisen luonnon tilasta (esimerkiksi luontotyypit). Asiantuntijamme auttavat tarvittavien nykytilaselvitysten suunnittelussa ja toteuttamisessa, jolloin YVA- ja lupavaiheeseen on helppo edetä.

Vesistömallinnus on olennainen osa vesistövaikutusten arviointia ja edellytys toiminnan vaikutusten suuruuden ja vaikutusalueen laajuuden luotettavaan ennustamiseen etenkin uusissa hankkeissa. Mallinnuksen ammattilaisten lisäksi tarjoamme käyttöösi myös hydrologian, vesikemian ja vesieliöstön ekologian asiantuntijoidemme palvelut.

Tutustu asiantuntijoidemme esittelyihin:

Tehdään yhdessä hankkeestasi vesiystävällinen!

young business woman and men discussing working together in cooperation

AFRY oli mukana kokoamassa hyvän mallinnuksen kriteerejä ympäristövaikutusten arviointiin

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan VESIMALLIT-hankkeessa määriteltiin kriteerit ympäristölupaa varten tehtäville vesistömallinnuksille.
Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset
Kaisa Kettunen
Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.