Kuva kaavataloustarkastelusta

Uuden kaupunginosan massa- ja kaavataloustarkastelut

Uuden kaupunginosan massa- ja kaavataloustarkastelut

AFRY toimi konsulttina Lohjan kaupungin uuden kaupunginosan osayleiskaavoitusprosessissa laatimalla tunnin junaan tukeutuvan Lohjansolmun asemaseudun maankäyttösuunnitelmien massa- ja kaavataloustarkastelut.

Massataloustarkastelussa selvitettiin Y5-osayleiskaavan (asemakaavoitettavaksi uudeksi kaupunginosaksi suunnitellun alueen osalta) rakentamisessa syntyvien ja tarvittavien maa-ainesmassojen määrät osayleiskaavan jatkosuunnittelun tueksi. Tarkastelut laadittiin paikkatieto- ja rakennettavuusanalyysien sekä alueen maankäyttösuunnitelmin päällekkäistarkasteluilla. Työssä laadittiin korkeus- ja maaperämallit, joiden lisäksi määritettiin eri alueiden yleistasaukset ja korttelialueiden tonttiväljyydet. Selvityksen kohteena olivat rakentamisen aikana syntyvät kaivumassat (maa- ja kalliokiviainekset) ja tarvittavat materiaalit (rakentamiseen kelpaavat kaivumassat).

Kaavataloustarkastelussa arvioitiin uuden kaupunginosan Y5 (Lohjansolmun asemanseutu) kaupungille kohdistuvat rakentamis- ja ylläpitokustannukset. Tarkastelu tehtiin paikkatietoja (määräalalaskenta) ja Fore-kustannuslaskentaohjelmaa (Hola kustannuslaskenta) hyödyntäen. Työ sisälsi lisäksi alustavan kaava-alueen toteutuksen vaiheistuksen.

Projektin tiedot:

  • Asiakas: Lohjan kaupunki
  • Hanke: Uuden kaupunginosan Y5 kaavatalous- ja massataloustarkastelut
  • Aika: 2020
  • Sijainti: Lohja
  • AFRYn rooli: Kaavatalous- ja massataloustarkastelut
Kuva: Kustannusten jakautuminen osatehtävittäin, Lohja
Kustannusten jakautuminen osatehtävittäin
Kuva rakentamisalueiden yksikkökustannuksista
Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland
Arto Ruotsalainen
Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.