We creates the Future Industry, today.

Aluesuunnittelu

Tehokkaat ja turvalliset teollisuus- ja logistiikka-alueet

AFRYn infrasuunnittelupalvelut teollisuuden, logistiikan, julkisten ja liikerakennusten aluesuunnittelukohteisiin kattavat kaikki vaiheet hankkeiden toteutettavuusselvityksistä toteutussuunnitteluun sekä käytönaikaisiin palveluihin.

Hankkeiden esiselvitysvaiheessa olemme mukana arvioimassa kohteiden rakennettavuutta ja investointikustannuksia, vaikutuksia ja vaatimuksia alueen liikennejärjestelmälle sekä muita vaikutuksia ympäristöön.

Suunnittelun lähtökohtana on alueiden tarkoituksenmukainen toiminnallisuus ja aluerakentamisen ympäristövaikutusten minimointi. Aluesuunnittelukohteissa korostuu kohteen rakennettavuus, maaperäolosuhteet ja geotekniikka sekä niiden vaikutus investointi- ja ylläpitokustannuksiin. Suunnittelemme aluesuunnittelukohteet yhteistyössä alueiden operatiivisen toiminnan suunnittelun kanssa, jolloin optimoimme investoinnin ja operatiivisen toiminnan kustannukset hankkeen elinkaaren aikana.

Aluesuunnittelukohteiden liikennesuunnittelussa huomioimme sekä raskaan että kevyen liikenteen. Erityyppisten liikennevirtojen eriyttämisellä saavutetaan merkittäviä parannuksia kohteiden liikenneturvallisuuteen. Suuret tavara- ja materiaalivirrat puolestaan edellyttävät tehokkaita ja jouhevia ratkaisuja, jotta raskaan liikenteen kuljetusten logistiikkakustannukset ja ympäristövaikutukset pystytään optimoimaan. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat aina suunnittelumme lähtökohtia.

AFRY palvelee myös hankkeen ekologisuuden arvioinnissa, esimerkiksi toteuttamalla hiilipäästölaskentoja niin rakentamisen aikana kuin operatiivisen toiminnan alettuakin.

Aluesuunnitteluosaamisemme

Ota yhteyttä

Aki Leislahti - Osastopäällikkö, katu- ja kunnallistekniikka, Vantaa

Aki Leislahti

Osastopäällikkö, katu- ja kunnallistekniikka, Vantaa

Ota yhteyttä: Aki Leislahti

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Markus Kytölä - Section Manager, Street and Municipal Engineering, Tampere, Finland

Markus Kytölä

Osastopäällikkö, katu- ja kunnallistekniikka, Tampere

Ota yhteyttä: Markus Kytölä

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Kati Korhonen - Section Manager, Infrastructure Services, Kuopio, Finland

Kati Korhonen

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Kuopio

Ota yhteyttä: Kati Korhonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Heikki Hekkala - Section Manager, Infrastructure Services, Oulu, Finland

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu

Ota yhteyttä: Heikki Hekkala

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Teemu Sandberg - Street and Municipal Engineering, Jyväskylä, Finland

Teemu Sandberg

Katu- ja kunnallistekniikka, Jyväskylä

Ota yhteyttä: Teemu Sandberg

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
AFRY contact person generic image

Arto Muhonen

Katu- ja kunnallistekniikka, Turku

Ota yhteyttä: Arto Muhonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit