We creates the Future Industry, today.

Aluesuunnittelu

Tehokkaat ja turvalliset teollisuus- ja logistiikka-alueet

AFRYn infrasuunnittelupalvelut teollisuuden, logistiikan, julkisten ja liikerakennusten aluesuunnittelukohteisiin kattavat kaikki vaiheet hankkeiden toteutettavuusselvityksistä toteutussuunnitteluun sekä käytönaikaisiin palveluihin.

Hankkeiden esiselvitysvaiheessa olemme mukana arvioimassa kohteiden rakennettavuutta ja investointikustannuksia, vaikutuksia ja vaatimuksia alueen liikennejärjestelmälle sekä muita vaikutuksia ympäristöön.

Suunnittelun lähtökohtana on alueiden tarkoituksenmukainen toiminnallisuus ja aluerakentamisen ympäristövaikutusten minimointi. Aluesuunnittelukohteissa korostuu kohteen rakennettavuus, maaperäolosuhteet ja geotekniikka sekä niiden vaikutus investointi- ja ylläpitokustannuksiin. Suunnittelemme aluesuunnittelukohteet yhteistyössä alueiden operatiivisen toiminnan suunnittelun kanssa, jolloin optimoimme investoinnin ja operatiivisen toiminnan kustannukset hankkeen elinkaaren aikana.

Aluesuunnittelukohteiden liikennesuunnittelussa huomioimme sekä raskaan että kevyen liikenteen. Erityyppisten liikennevirtojen eriyttämisellä saavutetaan merkittäviä parannuksia kohteiden liikenneturvallisuuteen. Suuret tavara- ja materiaalivirrat puolestaan edellyttävät tehokkaita ja jouhevia ratkaisuja, jotta raskaan liikenteen kuljetusten logistiikkakustannukset ja ympäristövaikutukset pystytään optimoimaan. Vastuullisuus ja turvallisuus ovat aina suunnittelumme lähtökohtia. 

AFRY palvelee myös hankkeen ekologisuuden arvioinnissa, esimerkiksi toteuttamalla hiilipäästölaskentoja niin rakentamisen aikana kuin operatiivisen toiminnan alettuakin.

Aluesuunnitteluosaamisemme

  • alueiden layout- ja tasaussuunnittelu
  • hulevesien johtaminen
  • liikennesuunnittelu
  • väyläsuunnittelu; tiet, raiteet, kevyen liikenteen väylät ja pysäköinti
  • geotekninen suunnittelu
  • ympäristö- ja maisemasuunnittelu
  • hulevesien käsittely ja viivytysrakenteet
  • alueiden vesihuollon suunnittelu
  • kestävän kehityksen arvioinnit

Ota yhteyttä

Aki Leislahti

Osastopäällikkö, katu- ja kunnallistekniikka, Vantaa

Markus Kytölä

Osastopäällikkö, katu- ja kunnallistekniikka, Tampere

Tapio Pulkkinen

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Kuopio

Heikki Hekkala

Osastopäällikkö, infrapalvelut, Oulu

Teemu Sandberg

Katu- ja kunnallistekniikka, Jyväskylä
AFRY contact person generic image

Arto Muhonen

Katu- ja kunnallistekniikka, Turku

Tutustu projekteihimme

Kiinnostuitko? Katso myös