Water horizon Helsinki

Vesistömallinnus ja vesistövaikutukset Tornion Terästehtaan sulattoprojektissa

Vesistömallinnus ja vesistövaikutukset Tornion Terästehtaan sulattoprojektissa

Vesistömallinnusta ja sen tuloksiin perustuvia vesistövaikutusarvioita hyödynnetään YVA selostuksessa ja ympäristölupahakemuksessa.

Outokumpu Oyj suunnittelee Tornion terästehtaalle uutta kuonasulattoa. Uuden sulaton vaikutuksesta tehtaan vesistökuorma muuttuu erityisesti jäähdytysvesien osalta. Vesistömallinnuksen avulla selvitettiin jäähdytysvesien eri purkuvaihtoehtojen vaikutusta jääpeitteeseen sekä tehtaan päästöjen vaikutusta Perämeren tilaan. Uutta projektissa oli historiatietoon perustuva tilastollisilla menetelmillä luoto klorofyllimalli, jonka avulla voitiin luotettavasti ennustaa eri kuormitusskenaarioiden vaikutusta Perämeren levämäärään. Työssä arvioitiin myös toiminnan muutosten vaikutuksia vesimuodostumien ekologiseen ja kemialliseen tilaan.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Outokumpu Stainless
  • Hanke: Vesistömallinnus ja vesistövaikutukset Tornion Terästehtaan sulattoprojektissa
  • Aika: 2020
  • Sijainti: Tornio
  • AFRYn rooli: vesistömallinnuksien toteuttaminen ja vesistövaikutusten arviointi
Kuvituskuva vesistömallinnuksesta