Bilde av Skedsmo Videregående skole

AFRY skal prosjektere Skedsmo videregående skole

I forbindelse med utvidelsen av Skedsmo videregående skole har AFRY fått oppdraget med å levere utarbeidelse av skisse- og forprosjektet, samt anbudsunderlag for totalentreprise.

AFRY vant oppdraget gjennom Viken fylkeskommunes minikonkurranse for tekniske rådgivere til Skedsmo videregående skole. For AFRY omfatter prosjektet elleve rådgiverfag og skal bl.a. levere bygg, brann, elektro, geoteknikk, VVS, akustikk, vann og avløp, bygningsfysikk, miljø / BREAAM-AP, ITB og BIM, i tillegg til prosjekteringsgruppeleder.

- Det er svært gledelig å tilby hele spekteret av våre rådgivningstjenester og med det bidra til å gjøre bygget både funksjonelt og bærekraftig, sier Øyvind Ellefskås, avdelingsleder for bygg og miljø i AFRY.

Bilde av Skedsmo videregående skole
Skedsmo Videregående skole. Foto: Viken Fylkeskommune

En skole tilpasset behovet

Skoleområdet har i løpet av de siste årene fått mange tilflyttere og en stor vekst i antall elevplasser. Det er også beregnet en ytterligere vekst i årene som kommer, og dermed et økende behov for flere elevplasser.

Etter utvidelsen av skolen, som inkluderer nybygg, tilbygg og ombygging, vil Skedsmo videregående skole romme 1 500 elevplasser med et bruttoareal på 13 900 kvadratmeter. Den eksisterende bygningen tilpasses slik at den fremtidige skolen blir både funksjonell og godt tilpasset behovet.

Bærekraftig byggeprosjekt

Prosjektet skal miljøsertifiseres i henhold til BREEAM NOR.

I byggeprogrammet skal det blant annet brukes tre som byggemateriale der det er hensiktsmessig. Det skal også tilrettelegges for biologisk mangfold, ved å anlegge grønt tak på nybygget og planting av bievennlige planter, bærbusker og frukttrær på uteområdene. Ladeinfrastruktur ivaretas som en del av utomhusplanen i prosjektet.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Øyvind Ellefskås - Avdelingsleder bygg & miljø, Buildings

Øyvind Ellefskås

Avdelingsleder bygg & miljø, Buildings

Kontakt Øyvind Ellefskås

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.