Swan standing on a rock in the water, old bridge in the background

VA og miljø

Vann – en ressurs til glede og besvær 

I vår del av verden er rent, godt og nok vann en selvfølge. Samtidig fører vann på avveie til store konsekvenser for samfunnet og miljøet. I en tid med klimaendringer høyt på agendaen er vi i AFRY opptatt av å levere smarte og bærekraftige løsninger for å sikre at vannet ender opp på riktig sted med god kvalitet.

Våre dyktige rådgivere leverer tjenester innen vann og miljø til et bredt spekter av kommunale og private oppdragsgivere. Vi tilbyr rådgivning i alle prosjektfaser, fra skissestadiet til gjennomføring.

Oppgaver innen vannhåndtering og bærekraftige løsninger

Typiske oppgaver som vi leverer er prosjektering av renseanlegg, vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering i vei-, baneprosjekter og byggeprosjekter, hovedplaner, saneringsplaner, VA-rammeplaner for regulering og flom, hydrologiske beregninger og miljøplaner i utbyggingsprosjekter.

Fremtidsrettet overvannshåndtering for grønnere og mer bærekraftige bymiljøer

Fremtidsrettet overvannshåndtering handler om å løse det på overflaten i stedet for å føre vannet inn i et overbelastet ledningsnett. Overvann er en ressurs som man kan vise fram omgivelsene og brukes til å skape grønne og fine områder. Bli med Sivert Denneche, seksjonsleder VA i AFRY og Emil Nyutstumo Horn, landskapsarkitekt i Grindaker.

Silje Jølsgard - Avdelingsleder Transportation Oslo
Silje Jølsgard
Avdelingsleder Transportation Oslo

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Silje Jølsgard

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.
Frode Wiggen - Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge
Frode Wiggen
Avdelingsleder Transportation, Region Midt-Norge

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Frode Wiggen

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.