Girl in floral dress is running in corn field with wind turbines

Netto nullutslipp: slik er industrien en del av løsningen

En karbonfri fremtid – Engineered by AFRY

I AFRY ønsker vi å skape en mer bærekraftig fremtid for alle. Engineered by AFRY beskriver hvordan vi gjør det; hvordan vi jobber for å skape en rettferdig og bærekraftig verden for fremtidige generasjoner.

Black and white icons showing the 7 industries that AFRY works in: energy; manufacturing industry; telecom, ICT and defence; process industry; automotive and R&D;  food & life sciences; buildings; and transport infrastructure.

Vi vet at redusert karbondioksidutslipp, sirkularitet, elektrifisering og digitalisering er avgjørende faktorer for å transformere verden til å bli mer bærekraftig. For å oppnå netto-nullutslipp kreves det revolusjonerende tiltak innenfor alle samfunnssektorer.

Karbonnøytralisering av industrien

Effektene av klimaendringer forverres stadig, og som følger av dette står verden overfor en global krise. Nå må beslutningstakere, organisasjoner og bransjer over hele verden handle for å oppnå netto nullutslipp.

Men hvordan industrien bidra for å få dette til? Selv om de mest forurensende næringene står overfor betydelige utfordringer, har det skjedd fremskritt. I denne artikkelen har vi samlet innsikt, ekspertkunnskap og konkrete eksempler, som å illustrere tiltakene som AFRY og våre kunder tar på reisen mot netto nullutslipp.

AFRYs rolle i å akselerere omstillingen

AFRY er medlem av Exponential Roadmap Initiative, som samarbeider med aktører fra ulike sektorer og verdikjeder globalt med mål om å drive og fremme ulike klimainitiativer. The Exponential Roadmap Initiative er en akkreditert partner av FNs Race To Zero, en verdensomspennende kampanje som samler lederskap og støtte fra mange interessenter, inkludert næringslivet, for å oppnå netto nullutslipp. Les mer om AFRY Climate Action.

Nedenfor kan du lese mer om hvordan AFRY samarbeider med kunder i en rekke sektorer for å møte klimautfordringen og omstille seg til en CO2-utslippsfri industri.

1. Energi

Kostnadene til fornybare energikilder, som solenergi og vindkraft, synker stadig, noe som gjør dem økonomisk konkurransedyktig sammenlignet med fossilt brensel. For å oppnå netto nullutslipp, må imidlertid industrien raskt øke produksjonen av fornybar energi for å møte det økende behovet for ren elektrisitet. Det er også viktig å balansere energisystemer ved å innføre fleksibilitet som sikrer at tilbudet samsvarer med etterspørselen.

AFRY rådgir beslutningstakere, energiselskaper, industribedrifter, utviklere, investorer og sluttbrukere. Vår rolle er å identifisere, designe og implementere løsninger i alle faser av energiomstillingen sammen med våre samarbeidspartnere. Les mer om vårt engasjement for å akselerere energiomstillingen.

I 2018 publiserte AFRY (da som Pöyry) studien "Fully decarbonising Europe's energy system by 2050". Studien analyserte endringene i energibruken som kreves for å sikre et karbonfritt energisystem i Europa innen 2050. I 2020 lanserte AFRY en ny rapport sammen med Iberdrola, en verdensleder innen fornybar energi, som identifiserer kritiske faktorer som kreves av den europeiske energisektoren for å nå netto nullutslipp frem til 2050. Se webinaret på nytt.

Atomindustrien har blitt pålagt å tenke nytt og tilpasse seg den økende etterspørselen etter sikker, ren energi og å overvinne utfordringene i sine storskalaprosjekter. Kan små modulære reaktorer være en del av løsningen? Ta en titt på vår innsiktsartikkel for å lære mer.

AFRY anser hydrogen produsert uten karbondioksidutslipp som avgjørende for å nå netto nullutslipp i industrien, transportsektoren og varme- og kraftsektoren. Våre rådgivere og ingeniører er i forkant av arbeidet med overgangen til rene energisystemer. Vi bistår våre kunder med å realisere innovative og banebrytende prosjekter. Finn ut mer her: Hydrogen.

Selv om det ikke er noen enhetlig og fullstendig plan for hvordan man kan oppnå netto nullutslipp, har europeiske ledere satt ambisiøse mål for fullstendig dekarbonisering av energisystemet innen 2050. De har blant annet identifisert aksjoner for å nå dette målet. I et forsøk på å få innsikt i hvordan Europa kan takle utfordringen, har AFRY gjennomført flere multiklientstudier, og sett på ulike alternativer. Blant annet kan vi lære mye fra en studie fra USA på hvordan man kan levere et fullstendig avkarbonisert energisystem.

Ekspertene våre deler regelmessig sin innsikt gjennom AFRY Insights-magasin og våre energi-webinarer. AFRY har også produsert en podcast-serie der ledende bransjeeksperter diskuterer hvordan energisystemer reagerer på dekarbonisering, digitalisering og desentralisering. Lytt til Fueling the transition nå.

2. Produksjon og prosessindustri

Stål produseres i en ovn drevet av fossilt brensel og med kull som råstoff. Stålproduksjon står dermed for 30 prosent av de globale CO2-utslippene, noe som gjør det til den største enkeltkilden til klimagassutslipp. Etterspørselen etter «grønt stål», som er laget ved hjelp av alternative teknikker, øker stadig. Dette medfører utfordringer som høye kostnader, begrenset tilgang til teknologi og pålitelige forsyningskjeder. Et eksempel er hydrogen generert fra 100 % fornybare energikilder. Utforsk AFRYs kompetanse innen Green Steel. 

Gruvesektoren er i hjertet av energiomstillingen og vokser raskt. Økt avhengighet av råvarer som litium (for batterier) og kobber (for elektrifisering), gjør at det stilles spørsmål knyttet til hvordan sektoren kan vokse på en bærekraftig måte.

Treproduksjon, karbonfangst, forbedring av biologisk mangfold, rekreasjon og økosystemtjenester er noen av funksjonene skogene bidrar med og det oppdages stadig nye funksjoner. Skogbruk er i kjernen av det AFRY jobber med. Våre eksperter bistår kunder med å se skogen på nye måter, forenelig med net-zero. Les vår innsiktsartikkel om multifunksjonelle skoger.

3. Kjøretøy, forskning og utvikling

Regjeringer over hele verden innfører nå lover som fremmer overgangen fra kjøretøyer med forbrenningsmotorer (ICE). Dette gjør at salget av elektriske kjøretøy (EV-er) er forventet å øke betydelig. Behovet for nye forsyningskjeder og produksjon av lavutslippskjøretøy, samt infrastruktur (lade-/drivstoffstasjoner), vil dermed øke. Industrien gjennomgår store endringer drevet av teknologitrender. Dette inkluderer både elektrifiserte, tilkoblede og selvkjørende kjøretøy, nye forretningsmodeller for mobilitet som en tjeneste og digitalisering av produksjonsprosesser. Hos AFRY tilbyr vi design- og ingeniørkompetanse innen alle kjøretøy- og mobilitetsdisipliner.

4. Mat og livsvitenskap

Husdyrproduksjon bidrar betydelig til de globale klimagassutslippene (om lag 15 prosent). Det er imidlertid mange spennende muligheter innenfor dette feltet – alt fra endringer i dyrefôr gjennom karbondioksidbinding i jorda og gjødsling av avlinger til produksjon av "fremtidens mat". Plantebaserte alternativer og laboratoriedyrket kjøtt bruker en brøkdel av naturressursene som konvensjonelt kjøtt krever og eliminerer behovet for å oppdra eller slakte dyr – dette vil øke mattilgjengeligheten og bidra til å redusere sult i verden. Les om AFRY-initiativer innen fremtidens mat.

5. Bygninger

Fremtidens byer er klimanøytrale og skal utformes og driftes uten å risikere fremtidige generasjoners tilgang til naturen og dens ressurser. AFRY skaper verdier ved å fokusere på klimanøytrale løsninger, tilpasset hver bys spesifikke forhold og kultur. Utforsk AFRY Future Cities-innsikt.

6. Transportinfrastruktur

Personbiler sto for 41 prosent av de globale CO2-utslippene, med lastebiler som den nest største kilden (22 %) i 2022. Under FNs klimakonferanse (COP26) i Glasgow forpliktet deltakerne seg i fellesskap til å oppnå 100 prosent nullutslipp i transportsektoren innen 2040. World Economic Forum har påpekt at «den største hindringen er fortsatt overgangen fra prat til handling». AFRY støtter overgangen mot en elektrifisert kjøretøyflåte og etterspørselen etter nye konsepter øker stadig. Oppdag våre siste nyheter, arrangementer og artikler hos AFRY Electromobility.

Industrier over hele verden spiller en viktig rolle

Det å oppnå en karbonfri økonomi er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Det er betydelige hindringer i form av manglende politisk støtte og høye kostnader.

Likevel er netto nullutslippsstrategier avgjørende for å oppnå en bærekraftig og robust fremtid. Ved å ta i bruk effektive strategier, gjennomføre koordinerte samarbeid, øke investeringer og styrke forskning og utvikling, kan industri, partnere, politikere og leverandører – inkludert AFRY – bidra til å overvinne disse hindringene for å takle omstillingen til et mer bærekraftig samfunn. La oss alle bidra for å skape en bærekraftig fremtid.

Girl in floral dress is running in corn field with wind turbines

AFRYs bærekraftstjenester

Vi hjelper kundene våre med å akselerere overgangen mot et bærekraftig samfunn. Dette gjør vi blant annet ved å tilby rådgivning og tjenester på tvers av hele verdikjeden. Kundene våre befinner seg blant annet innen industri, energi og infrastruktur i både privat og offentlig sektor.