Green fluid dripping into glass tubes

Food & Life Science

Vi skapar hållbara och goda förutsättningar för livet i framtiden

Livsmedels-, Life Science- och läkemedelsindustrin är marknader som definieras av höga krav på lagstiftning, kvalitet och effektivitet. På AFRY förstår vi dessa krav och levererar projekt och tjänster som hjälper er att öka produktiviteten, säkra produktkvaliteten och minska produktionskostnaderna.

Världens befolkning ökar varje år. Samtidigt är kraven på hållbara lösningar högre för att minska effekterna av klimatförändringar och förbättra levnadsstandarden runt om i världen.

FN:s globala mål för hållbar utveckling #3, God hälsa och välbefinnande, innebär att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla, oavsett ålder.

På AFRY är vi engagerade i att arbeta för de globala målen då vi säkerställer kvalitet och möter nuvarande krav inom livsmedelsbranschen och Life Science. Vi skapar framtidens liv.

woman buying red apples and green salad in the store
Världens befolkning har ökat drastiskt sedan 1800-talet, från omkring 1 miljard människor till omkring 7.8 miljarder år 2019 (World Economic Forum, 2019)

”Vi är en oberoende och pålitlig partner för hållbara projekt med flexibla affärsmodeller. Vi minimerar avfall och utökar produktionskapaciteten inom läkemedelsindustrin. Exempelvis har vi varit en partner till Vistin Pharma i fem år och vi arbetar för närvarande i ett projekt med syftet att fördubbla produktionskapaciteten av diabetesmedicin.

Med IoT och molnteknik säkerställer vi att patientdata hanteras säkert inom medicinteknikindustrin. För en global aktör inom diagnostik har vi uppgraderat produkter så att de både är kompatibla med IoT och uppfyller GDPR.

Och vi hjälper kunder med att producera framtidens mat. En av våra många partners inom detta område är Oatly, som vi hjälper med deras pågående etablering i Singapore - vilket bidrar till att de kan ta nästa steg i sin globala expansion. ”

Jessica Stenberg, Head of Food & Pharma på AFRY

jessica.stenberg@afry.com

+46 10 505 80 38

Jessica Stenberg

Vi accelererar den hållbara övergången och skapar förutsättningar för livet i framtiden

Vi designar och implementerar kompatibla, effektiva, säkra och miljövänliga produktionslinjer och anläggningar tillsammans med våra kunder. Detta handlar ofta om nyckelprojekt eller EPC- (Engineering, Procurement and Construction) leverans av integrerad processteknik inklusive automatisering av produktionslinjer och anläggningar inom både livsmedel och läkemedel.

Vi utvecklar medicintekniska produkter och fungerar som partner till våra kunders FoU-avdelningar. Detta inkluderar tekniköverföring för en mängd olika produkter, från terapeutiska lasrar och mikrovågssystem till sterilisationssystem och sterila engångsprodukter.

Inom livsmedelsindustrin hjälper AFRY till att utveckla säkra, effektiva och miljövänliga uppgraderingar och förlängningar av våra kunders leveranskedjor, med fokus på säkert och pålitligt projektgenomförande.

Våra referensprojekt omfattar allt från att öka produktionskapaciteten för medicin och vaccin enligt GMP till att delta i forskningsprojekt för att hålla fisken i Östersjön trygg och säker.

Vi kan också hantera uppdrag som innebär personalförstärkning av en enda ingenjör och upp till storskalig tvärvetenskaplig EPC-projektleverans. Vår geografiska räckvidd är global, baserad på vårt nordiska fäste och långa traditioner inom Life Science och livsmedelsuppdrag.

Food & Life Science på AFRY, en överblick

Food and Life Science

Vanliga frågor och svar

Hur kommer framtidens mat se ut? Arrow pointing right

I framtiden kommer vi sannolikt behöva komma med nya lösningar för att kunna livnära hela världens befolkning samtidigt som vi minskar de negativa effekterna på klimatet och tar vara på näringsämnen i jorden. Vissa livsmedelsforskare förutsäger drastiska förändringar i de livsmedel vi producerar och konsumerar, såsom labbodlat kött, genteknik, att äta insekter eller följa en helt växtbaserad diet. Andra exempel på övergångar som sker just nu är minskad energianvändning och reducerade utsläpp av växthusgaser från befintliga fabriker samt effektivt jordbruk och återvinning av avfall i livsmedelsindustrin. Det är svårt att säga exakt vilken typ av mat som kommer att finnas i framtiden, men dess produktion kräver djup kunskap, engagemang och modiga idéer.

Hur stöttar AFRY övergången till hållbar matproduktion? Arrow pointing right

På AFRY arbetar vi mycket med cirkularitet och kvalitetssäkring inom produktionsanläggningar genom att följa livscykeln för hela livsmedelsbearbetningen. Genom Food 4.0 och industriell digitalisering beräknar vi energianvändning och miljöpåverkan i olika livsmedelsproduktioner. Våra konsulttjänster innefattar miljö-, hälso- och säkerhetsbestämmelser. Vi stöder också både nya och etablerade företag som försöker ta steg mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Inom detta område har vi anställda med kompetens i alla delar av processen från odling av grödor till maten som transporteras till mataffärerna.

Vad gör AFRY inom MedTech? Arrow pointing right

AFRY har erfarenhet av att hantera och genomföra en mängd olika projekt inom medicinteknik och har medverkat i utvecklingen av medicintekniska produkter inom kundernas avdelningar för forskning och utveckling. Detta inkluderar utvecklingsarbete för en mängd olika produkter, från terapeutiska lasrar och mikrovågssystem till sterilisationssystem och sterila engångsprodukter.

Vad är Life Science? Arrow pointing right

Life Science (sv. Livsvetenskap) är studiet av liv och alla levande organismer. Olika livsvetenskaper fokuserar på olika aspekter eller på olika organismer, till exempel människor och djur, växter eller mikroorganismer (såsom bakterier och virus). Ett exempel på en livsvetenskap är bioteknik, som kombinerar klassisk biologi och ekologi med teknik. I en annan livsvetenskap, epidemiologi, genomförs studier om sjukdomar, folkhälsa och infektionsrisker.

Varför är Life Science viktigt? Arrow pointing right

Med hjälp av Life Science kan vi upptäcka faror i våra ekosystem, risker för artutdöenden och potentiella hälsorisker över hela världen. Men vi kan också studera hur vi kan bete oss för att minska effekterna av dessa hot och göra verkliga förändringar för att skydda planeten vi lever på. Life Science är ett verktyg som vi kan använda när vi undersöker samhällsutmaningar ​​såsom världshunger, kroniska sjukdomar och tillväxttrender i befolkningsdynamiken.

Fredrik Nilsson - COO & Deputy Head of BA Food & Pharmaceuticals
Fredrik Nilsson
COO & Deputy Head of BA Food & Pharmaceuticals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fredrik Nilsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar