Green fluid dripping into glass tubes

Food & Life Science

Förbättrar liv genom att säkerställa kvalitet och spårbarhet på Livsmedel- och Life Science-marknaderna

Livsmedels-, Life Science- och läkemedelsindustrin är alla marknader som definieras av höga krav på lagstiftning, kvalitet och effektivitet. På AFRY förstår vi dessa krav och levererar projekt och tjänster som hjälper dig att öka produktiviteten, säkra produktkvaliteten och minska produktionskostnaderna.

Vi designar och implementerar kompatibla, effektiva, säkra och miljövänliga produktionslinjer och anläggningar tillsammans med våra kunder. Detta handlar ofta om nyckelprojekt eller EPC- (Engineering, Procurement and Construction) leverans av integrerad processteknik inklusive automatisering av produktionslinjer och anläggningar inom både livsmedel och läkemedel.

Vi utvecklar medicintekniska produkter och fungerar som partner till våra kunders FoU-avdelningar. Detta inkluderar tekniköverföring för en mängd olika produkter, från terapeutiska lasrar och mikrovågssystem till sterilisationssystem och sterila engångsprodukter.

 

Inom livsmedelsindustrin hjälper AFRY till att utveckla säkra, effektiva och miljövänliga uppgraderingar och förlängningar av våra kunders leveranskedjor, med fokus på säkert och pålitligt projektgenomförande.

Våra referensprojekt omfattar allt från att öka produktionskapaciteten för medicin och vaccin enligt GMP till att delta i forskningsprojekt för att hålla fisken trygg och säker i Östersjön.

Vi kan också hantera uppdrag som innebär personalförstärkning av en enda ingenjör och upp till storskalig tvärvetenskaplig EPC-projektleverans. Vår geografiska räckvidd är global, baserad på vårt nordiska fäste och långa traditioner inom Life Science och livsmedelsuppdrag.

“Vi är en oberoende och pålitlig partner för hållbara projekt med flexibilitet vad gäller affärsmodeller” - Lotta Falck, chef för Food & Pharma på AFRY

field of grass
Lotta Falck
Head of Food & Pharma

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.