Infra-Buildings, Due Diligence, TEDD

Kuntoarviot ja TDD

Kuntoarviot ja Technical Due Diligence

Kiinteistöihin kohdistuvia kustannuksia hallitaan valitun kiinteistöstrategian mukaisella ylläpitosuunnitelmalla. Tarvittaessa suoritamme kiinteistöjohdon tehtäviä, laadimme kiinteistön omistajan kanssa yhdessä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelman kustannusavioineen (PTS), pidämme korjaussuunnitelmaa ja korjauksiin käytettyjä investointeja ajan tasalla kuukausittain ja valvomme korjausohjelman toteuttamista.

Kuntoarvio

Kiinteistön peruskuntoarvio on hyvän kiinteistönpidon työkalu, jossa arvioidaan kiinteistön rakenteiden ja järjestelmien toimintaa ja kuntoa sekä niihin kohdistuvaa kunnossapitotarvetta. Kuntoarvio sisältää niin rakenteiden, taloteknisten järjestelmien kuin tilojen kunnon, korjaustarpeen ja korjausten kustannusten selvittämisen. Kuntoarviossa kiinteistön tarkastamiseen osallistuu aina kolme asiantuntijaa (rakenneasiantuntija, LVI-asiantuntija ja sähköasiantuntija). Kuntoarviossa selvitetään myös kiinteistön energiataloudellisuus sekä kiinnitetään huomiota turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

Kuntoarvio koostuu kiinteistötarkastuksesta, kiinteistön kuntoa koskevasta yhteenvedosta, kunnossapitosuunnitelmasta, jossa arvioidaan mm. kiinteistön tulevat korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle (PTS) kustannusarvioineen. Kiinteistön kuntoarvio suositellaan suorittamaan ensimmäisen kerran alle 10 vuotta kiinteistön valmistumisesta ja sen jälkeen noin 5 vuoden välein.

Kiinteistökatselmus + PTS

Kiinteistökatselmus koostuu kiinteistötarkastuksesta ja lyhyestä kiinteistön kuntoa koskevasta yhteenvedosta sekä kunnossapitosuunnitelmasta, jossa arvioidaan mm. kiinteistön tulevat korjaustarpeet seuraavan kymmenen vuoden ajalle (PTS) kustannusarvioineen.

Takuu- ja 10-vuotisvastuuselvitykset

Ennen uuden taloyhtiön vuositarkastusta kannattaa tilata kolmas osapuoli tekemään vuositarkastuksen ennakkotarkastus, jossa tarkastellaan taloyhtiön vastuulla olevia rakenteita ja järjestelmiä. Hyvin tehty vuositarkastuksen ennakkotarkastus voi säästää runsaasti taloyhtiön rahoja, kun puutteet havaitaan ajoissa takuuaikana. Lue lisää vuositarkastuksen ennakkotarkastuksesta.

Alle 10 vuoden ikäisille kiinteistöille voidaan lisäksi suorittaa ns. 10-vuotisvastuutarkastus. Tarkastukset ovat kiinteistön omistajan tärkein työkalu mahdollisten perustajarakennuttajan tai urakoitsijan vastuulle kuuluvien virheiden ja puutteiden havaitsemiseen määräajassa.

Tarkastukset toteutetaan kunkin kiinteistön erityispiirteet huomioiden pääsääntöisesti vähintään kolmen asiantuntijan työryhmällä, jonka muodostavat kokeneet rakenne- LVI- ja sähkötekniikan asiantuntijat. Tarkastuksessa käydään läpi kaikki kiinteistön omistajan tai asunto-osakeyhtiön vastuulle kuuluvat rakenteet ja järjestelmät, sekä laaditaan yhteenveto havainnoista mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tarkastusta täydennetään usein asukas/käyttäjäkyselyllä sekä suunnitelmatarkastuksella. Tarvittaessa asiantuntijamme avustavat mm. reklamaation laadinnassa sekä mahdollisissa jatkoneuvotteluissa.

Korjattavuusselvitys

Korjattavuusselvityksessä tarkastellaan kiinteistön teknistä kuntoa suppeammin kuin koko kiinteistön kattavassa kuntoarviossa. Korjattavuusselvityksen lähtökohdat käydään aina huolellisesti kiinteistön omistajan kanssa läpi, ja tutkitaan vain etukäteen sovitut osat. Korjattavuusselvityksen tuloksena asiakas saa suosituksen tutkittavien osien kunnostustoimenpiteistä.

Kiinteistön huoltokirjan ja huolto-ohjelman laadinta

Kiinteistön huoltokalenteri on työkalu kiinteistöstrategiassa valittujen tavanomaisten ja kriittisten kiinteistöteknisten toimenpiteiden johtamiseen ja niiden suorittamisen varmentamiseen. Huoltokirja sisältää kaikki kiinteistön omistajan valitsemat oleelliset tiedot, joita ylläpidetään osana kiinteistöjohtamista ja tavanomaista ylläpitotoimintaa.

Lue lisää huoltokirjapalveluistamme.

Technical Due Diligence

Technical Due Diligence (TDD) on palvelu, jolla selvitetään kauppatilanteessa kiinteistöön ja tonttiin liittyvät riskit, rakennuksen kunto, korjaus- ja kunnossapitotarpeet sekä kustannukset. TDD:n tulokset vaikuttavat kiinteistökaupan teossa lopullisen kauppahinnan muodostumiseen. TDD:n yhteydessä käymme lisäksi läpi kiinteistön lupahistoriaa, kaavoitustilannetta sekä näihin liittyviä yksityiskohtia. Energiakulutusta sekä ylläpitokustannusten tasoa voidaan arvioida lähtötietoihin perustuen.

TDD:n tavoitteena on minimoida riskit ja selvittää nykyiset sekä tulevat ylläpitokustannukset myyntitilanteessa. Teemme myös ympäristöön liittyviä Environmental Due Diligence eli EDD-selvityksiä. Lue lisää ympäristöpalveluistamme.

Kiinteistömassojen kokonaistekninen haltuunotto

Suurempien kiinteistömassojen tekninen haltuunotto käsittää kiinteistöihin tarvittavien teknisten toimenpiteiden arvioinnin sekä korjaustarpeiden kiireellisyys huomioiden tutkimusten ja korjausten aikatauluttamisen lähivuosille. Tutkimusten, korjaustarpeiden laajuuden ja aikatauluttamisen määrittäminen tehdään asiakkaan kanssa yhteistyössä huomioiden kiinteistön omistajan omat kiinteistöstrategiset tavoitteet.

Two men discussing between meadow and modern building

Voimmeko olla avuksi?

Voit jättää tarjouspyynnön meille lomakkeen kautta. Pyrimme vastaamaan tarjouspyyntöön mahdollisimman nopeasti. Huomioithan kuitenkin, että emme tarjoa palveluita yksityishenkilöille. Tuotamme palveluita koko Suomen alueella taloyhtiöille sekä kiinteistön omistajille ja kiinteistösijoittajille.

Ota yhteyttä

Harri Makkonen - Tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Harri Makkonen

Tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Espoo

Ota yhteyttä: Harri Makkonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Matti Herranen - Yksikönpäällikkö, Rakennusfysiikka

Matti Herranen

Yksikönpäällikkö, Rakennusfysiikka

Ota yhteyttä: Matti Herranen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Toni Lammi - Osastonjohtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen, Tampere ja Vaasa

Toni Lammi

Osastonjohtaja, Kiinteistöt ja rakentaminen, Tampere ja Vaasa

Ota yhteyttä: Toni Lammi

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Laura Hongisto - Osastonjohtaja, Lappeenranta

Laura Hongisto

Osastonjohtaja, Lappeenranta

Ota yhteyttä: Laura Hongisto

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Tuomo Kollanen - Tiimipäällikkö, Kiinteistöt ja rakentaminen, Jyväskylä

Tuomo Kollanen

Tiimipäällikkö, Kiinteistöt ja rakentaminen, Jyväskylä

Ota yhteyttä: Tuomo Kollanen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Heli Teivainen - Tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Turku, Rakennettu ympäristö Suomi

Heli Teivainen

Tiimipäällikkö, Rakennusfysiikka, Turku, Rakennettu ympäristö Suomi

Ota yhteyttä: Heli Teivainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.