Infra-Buildings, retail

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA)

AFRYn palvelut sosiaalisten vaikutusten arviointiin (SVA)

Kattava ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointi ja sidosryhmien huomioiminen mahdollistaa sosiaalisen toimiluvan saavuttamisen.

Autamme selvittämään, millaisia vaikutuksia suunniteltava hanke tai toiminta aiheuttaa ihmisiin ja yhteiskuntaan. Tarjoamme työkaluja myös mahdollisten ristiriitojen ennakointiin ja ratkaisemiseen. Sosiaalinen toimilupa tarkoittaa ympäröivän yhteiskunnan ja osallisten hyväksyntää asiakkaan toiminnalle.

Ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvien vaikutusten arviointi sisältää esimerkiksi

  • sosiaalisten vaikutusten arviointi
  • terveysvaikutusten arviointi
  • elinkeinoihin kohdistuvien vaikutusten arviointi
  • aluetaloudellisten vaikutusten arviointi
  • porotalousvaikutusten arviointi.

Olennainen osa vaikutusten arviointia on vuoropuhelu niiden vaikutusalueen sidosryhmien kanssa, joihin suunniteltava hanke vaikuttaa. Vuoropuhelun avulla saadaan tietoa ihmisten suhtautumisesta suunniteltuun hankkeeseen ja muuta arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää arvioinnissa. Arvioinnin menetelminä käytetään esimerkiksi kyselyitä, työpajoja ja haastatteluja.

Kun rakentamisen tai toiminnan vaikutukset ihmisiin ja yhteiskuntaan tunnetaan, voidaan arvioituja haittoja pyrkiä lieventämään tai kompensoimaan. Toiminnan käynnistymisen jälkeen on tärkeää jatkaa vaikutusten seurantaa ja siihen liittyvää aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Ota yhteyttä

Katri Luoma-aho - Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Katri Luoma-aho

Osastopäällikkö, Kestävyyspalvelut

Ota yhteyttä: Katri Luoma-aho

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Arto Ruotsalainen - Head of Section, Environment & land use planning, Finland

Arto Ruotsalainen

Osastopäällikkö, Ympäristö ja alueidenkäyttö

Ota yhteyttä: Arto Ruotsalainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.