Green park, trees and bright sky

Vesihuoltolaitosten ilmastopalvelut

Ilmastopalvelut vesihuoltolaitoksille

Tarjoamme vesihuoltolaitoksille ilmastopalveluita, jotka kattavat koko vesihuoltoketjun. Palveluihimme kuuluvat eritasoiset hiilijalanjälki- ja elinkaaritarkastelut sekä päästöjen mittaukseen ja mallinnukseen liittyvät palvelut.

AFRY on tehnyt hiilijalanjälki- ja elinkaariarviointeja Suomessa yli 10 vuoden ajan. Asiantuntijamme ovat toteuttaneet laskentoja kymmenille kohteille Slushista Pirkanmaan keskuspuhdistamoon. AFRY tekee hiilijalanjälkilaskennat kansainvälisten standardien ja GHG-protokollan mukaisesti EcoInvent 3.6 -tietokantaan ja kirjallisuuslähteisiin perustuen.

Laskenta luo kokonaiskuvan vesihuoltolaitoksen tai sen osan ilmastovaikutuksista ja eri tekijöiden merkittävyydestä kokonaisuuteen. Laskennan pohjalta voidaan luoda tiekartta, joka sisältää askeleet kohti ilmastomyönteisempää toimintaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Laskennalla voidaan myös tarkastella yksittäistä kohdetta, kuten vaihtoehtoisten investointien tai puhdistusprosessin tehostustoimenpiteiden ilmastovaikutusta.

AFRYllä on huippuosaaminen myös jätevedenpuhdistamoiden typpioksiduulipäästöjen mittaamisesta ja mallinnuksesta. Palveluihimme kuuluvat päästömittausten suunnittelu, tulosten käsittely ja tulkinta, mallinnukset sekä toimenpiteiden suunnittelu tulosten pohjalta.

Ilmastovaikutusten arvioinnin osaaminen yhdistettynä vahvaan prosessiosaamiseen ja laitosten toimintaympäristön tuntemukseen mahdollistaa kokonaisvaltaiset tarkastelut aina konkreettisiin suunnitteluratkaisuihin ja toteutukseen asti.

Ota yhteyttä

Anne-Mari Aurola - Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Anne-Mari Aurola

Vedenkäsittely ja jätevedenpuhdistus

Ota yhteyttä: Anne-Mari Aurola

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
suola yva

Haluatko kuulla lisää? Katso webinaaritallenne!

AFRY Forum -webinaarimme aiheena 13.5.2020 oli hiilijalanjälki ja LCA-laskenta vesihuoltolaitoksille.