Sludge management

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen bioratkaisu, Nokia

Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen bioratkaisu, Nokia

Nokian Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen alueelle suunniteltiin jätevedenpuhdistamosta sekä biojätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelylaitoksesta koostuva bioratkaisu. AFRY toteutti hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA), jätevedenpuhdistamon ja jäteveden siirtolinjojen esisuunnittelun sekä jätevedenpuhdistuksen teknisten ratkaisujen vaihtoehtovertailut.

Hankkeen tavoitteena oli saada mahdollisimman suuri osa biojätteen ja lietteen sisältämistä ravinteista uudelleen kiertoon. AFRY toimi hankkeen YVA-menettelystä vastaavana konsulttina vastaten myös pääosin YVAn erillisselvityksistä. Jätevedenpuhdistamon esisuunnittelussa esitettiin viimeisimpään tekniikkaan perustuva optimiratkaisu Nokian kaupungin ja jätekeskuksen jätevesien yhteiskäsittelylle.

Hankkeelle myönnettiin YVA ry:n Hyvä SOVA-palkinto vuonna 2019 asemakaavan ja YVA-menettelyn erinomaisesta yhteensovittamisesta. AFRY vastasi YVAsta ja konsultoi kuntaa asemakaavoitusprosessissa ja yhteensovittamisessa. AFRY on vastannut myös hankkeen vaatimista lupamenettelyistä.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy
  • Hanke: Jätevedenpuhdistamosta sekä biojätteiden ja puhdistamolietteiden käsittelylaitoksesta (mädätys ja kompostointi) koostuva bioratkaisu
  • Aika: 2016–2017
  • Sijainti: Nokia
  • AFRYn rooli: Ympäristövaikutusten arviointi (YVA), kaavan konsultointi, kaavoitus, luvitus, esisuunnittelu, teknisten ratkaisujen vaihtoehtovertailu

Ota yhteyttä