Infra-Buildings, fire safety

Brann og risiko

Brenner for faget

AFRYs brann- og risikoingeniører har spisskompetanse på sitt fagområde og tilnærmer seg alle oppgaver med nysgjerrighet. Vi har bred kompetanse innenfor brannsikkerhet, tilstandsanalyser, risikostyring og bruk av avanserte simuleringsverktøy og leverer hele spekteret av tjenester innen risikoanalyser og brannrådgivning.

I AFRY sørger vi for å ivareta kundens behov som igjen skaper sikre omgivelser hvor folk bor, arbeider og ferdes.
 
Med et av Nord-Europas største kompetansesenter innenfor brann og risiko samarbeider vi på tvers av lokasjoner og landegrenser. Vi leverer brann- og risikorådgivning til små og store prosjekter for offentlige og private aktører. Det inkluderer prosjektering og kontroll i alle tiltaksklasser.
 
Våre fokusområder er blant annet:

  • Sykehus og omsorgsboliger
  • Verneverdige bygg
  • Infrastrukturprosjekter (tunneler, stasjoner, knutepunkt)
  • Bærekraftige og miljøvennlige bygg
  • Bruksendringer og mindre ombygginger

Fremtidens bygg stiller større krav

Det er et skifte i markedet med mer fokus på bærekraftige og innovative løsninger som stiller større krav til brannsikkerhet. Derfor arbeider vi helhetlig med byggherre, entreprenør, arkitekt og øvrige tekniske fag for å levere de beste skreddersydde løsningene for prosjektet. Vi utfordrer bransjen, regelverket og hverandre for å ivareta fremtidige behov.

Thomas Ekrem  - Avdelingsleder Buildings Trondheim
Thomas Ekrem
Avdelingsleder Buildings Trondheim

Er du interessert i våre tjenester? Ta kontakt!

Kontakt Thomas Ekrem

For salgsforespørsler, vennligst fyll ut dette skjemaet. For alle andre forespørsler, vennligst besøk våre kontor- og kontaktsider.