1339_gettyimages-171154745 sustainability

Jätteen keräys- ja käsittelyratkaisut

Jätteen keräys- ja käsittelyratkaisut

Tehokas jätteen keräys ja käsittely auttavat vähentämään jätteistä syntyviä ilmastovaikutuksia, parantamaan kiertotaloutta ja säästämään luonnonvaroja. Jätteiden keräämiseen ja lajitteluun on olemassa innovatiivisia ratkaisuja, joiden avulla rakennetaan kestävämpää yhteiskuntaa.

AFRY on johtava automaattisten jätteenkeräysjärjestelmien asiantuntija Suomessa. Osaaminen perustuu yli 10 vuoden kokemukseen automatisoiduista putkikeräysjärjestelmistä kaupunkien, kuntien ja rakennusyhtiöiden kumppanina. AFRY tekee yhteistyötä laadukkaiden laitetoimittajien kanssa.

Tunnistamme asiakkaidemme tarpeet yksityisellä ja julkisella sektorilla ja tunnemme laitetoimittajat. Asiantuntijoillamme on monipuolista hankesuunnittelu-, projektinjohto- ja kilpailutusosaamista sekä kokemusta järjestelmien käytöstä ja huoltotoiminnasta.

Ymmärrämme asiakkaitamme alati muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja autamme heitä löytämään kokonaistaloudellisimmat jätehuoltoratkaisut vähentämällä jätekertymiä. Pyrimme ilmastovaikutusten kokonaisvaltaiseen pienentämiseen perinteisiä ja moderneja jätteenkeräys- ja käsittelytekniikoita yhteensovittamalla.

Palvelumme

Jätteenkeräysratkaisujen kilpailutus- ja projektinjohtopalvelut:

 • Toteutettavuusselvitykset
 • Hankinta- ja rahoituspalvelut
 • Kapasiteettilaskelmat ja järjestelmien mitoitukset
 • Sopimusneuvottelut
 • Rakennuttamispalvelut
 • Käytönaikaiset asiantuntijapalvelut

Jätehuollon/jätteenkäsittelyn konsultointi:

 • Jätehuollon nykytilan esiselvitykset ja kehittäminen
 • Jätemääräanalyysit ja -laskelmat reaalidatan pohjalta
 • Nykyisen jätehuollon kunto- ja kartoitustutkimukset
 • Kierrätys- ja lajitteluratkaisut
 • Automatisoitujen jätteen imukeräysjärjestelmien asiantuntijapalvelut

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitkä ovat tehokkaita ja innovatiivisia jätteenkeräys- ja käsittelyratkaisuja? Arrow pointing right

Asianmukainen jätteenkeräys muun muassa helpottaa vaarallisten aineiden turvallista kuljetusta, mahdollistaa raaka-aineiden tehokkaan kierrättämisen ja uudelleenkäytön sekä auttaa vähentämään mahdollisia terveysriskejä. Tehokkailla jätteenkäsittelyjärjestelmillä varmistetaan, että jätehuoltoon liittyviä säännöksiä noudatetaan ja esimerkiksi maaperän tai vesijärjestelmien saastuminen voidaan estää.

Nykyaikaisilla ja innovatiivisilla jätehuoltoratkaisuilla kaupungeista tehdään kestäviä. Kun väestömäärä kasvaa, jätettä on käsiteltävä tehokkaasti ja tuloksellisesti, jotta sen ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Tarvitaan kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, joissa keskitytään jätteiden syntymisen ehkäisemiseen, vähentämiseen ja uudelleenkäyttöön.

Tehokkaita ja innovatiivisia jätteenkeräys- ja käsittelyratkaisuja ovat muun muassa automaatiota hyödyntävät ratkaisut, kuten jätteen putkikeräysjärjestelmät jätteen keräyksessä ja jätteiden mekaanista erottelua käyttävät laitokset jätteiden käsittelyssä.

Miten ilmastovaikutuksia voidaan pienentää jätteenkeräys- ja käsittelyratkaisuilla? Arrow pointing right

Jätteiden keräys- ja käsittelyratkaisuilla voidaan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Keräämällä, käsittelemällä ja hävittämällä jätteet asianmukaisesti vähennetään ilmakehään vapautuvien kasvihuonekaasujen määrää.

Tehokkailla jätteenkeräys ja -käsittelyratkaisuilla saadaan kierrätettyä materiaalia tehokkaasti. Kierrätysmateriaalien käyttö uusien tuotteiden valmistuksessa vähentää uusien materiaalien tarvetta. Näin vältytään kasvihuonekaasupäästöiltä, ​​joita syntyisi neitseellisten materiaalien hankinnasta. Lisäksi tuotteiden valmistaminen kierrätysmateriaaleista vaatii tyypillisesti vähemmän energiaa kuin tuotteiden valmistaminen uusista materiaaleista.

Jätteenkeräyksessä tehokkaat järjestelmät ja niiden kunnossapito ovat tärkeässä asemassa. Jätejärjestelmät olisi suunniteltava siten, että päästöt ovat mahdollisimman vähäiset. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että orgaanisen jätteen hajoaminen kaatopaikoilla ja polttolaitoksissa estetään. On myös varmistettava, että saastuneet materiaalit pidetään poissa ympäristöstä lajittelemalla ja käsittelemällä ne ennen kuin ne voidaan sijoittaa kaatopaikoille tai polttaa. Näin estetään myrkyllisten aineiden vapautuminen ilmaan, maaperään ja veteen.

Mitä tekijöitä on otettava huomioon jätteiden lajittelu- ja keräysratkaisua valittaessa? Arrow pointing right

Jätteiden lajittelu- ja keräysratkaisua valittaessa on otettava huomioon useita tekijöitä. Yksi niistä on haluttu palvelutaso, kuten onko kyseessä alueellinen vai paikallinen ratkaisu, palvellaanko liikekiinteistöjä, asukkaita vai teollisuutta.

Tärkeää on tiedostaa ajantasainen jätelainsäädäntö sekä paikalliset jätehuoltomääräykset.

Tarvittavan keräyskapasiteetin perusteella voidaan valita täysin automatisoitu tai manuaalinen ratkaisu. Hyvä on myös kartoittaa, kuinka paljon tilaa lajittelu- ja keräysratkaisulle on. Jos tila on rajallinen, on syytä valita kompakti järjestelmä.

Jätehuollon ratkaisun asennus- ja ylläpitokustannukset on hyvä myös ottaa huomioon. Järjestelmän monimutkaisuudesta riippuen kustannukset voivat vaihdella huomattavasti.

Ratkaisun valinnassa kannattaa pohtia myös sitä, minkälainen valitun lajittelu- ja keräysratkaisun käyttäjäkokemus on. Käyttäjät arvostavat yleensä sujuvuutta ja helppoutta.

Edellä mainittujen seikkojen perusteella on mahdollista valita ratkaisu, joka vastaa tarpeisiin ja sopii budjettiin. Oikealla valinnalla varmistetaan, että käyttöön valikoituu mahdollisimman tehokas jätteiden lajittelu- ja keräysjärjestelmä.

Jarkko Salonvaara - Johtava konsultti, Ympäristö, Espoo
Jarkko Salonvaara
Johtava konsultti, Ympäristö, Espoo

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Jarkko Salonvaara

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.