CH_Banner_BU Water_Getty image_Water

Vesiluvat

Vesiluvat

Sujuva lupaprosessi vaatii huolellista lupahakemuksen laadintaa ja lainsäädännön tuntemusta. Vahvuutemme on luonnontieteellisen, lainsäädännöllisen ja teknisen osaamisen yhdistyminen.

AFRYn vahva osaaminen vesilupahakemusten laadinnasta ja sujuvien vesilupaprosessien läpiviennistä perustuu

  • laajaan osaamiseemme vesistövaikutusten tarkastelusta ja tarkkailusta
  • kokemukseemme viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa työskentelystä
  • monipuolisen teknisen ja ympäristöosaamisen yhdistämiseen.

Muihin palveluihimme kuuluvat myös muun muassa tekninen suunnittelu (mm. sillat, padot, laiturit, ruoppaus, kunnostaminen, kalatiet), sedimenttien tutkimussuunnitelmat ja niiden toteutus, tarkkailusuunnitelmien laadinta sekä vesistömallinnus.

Esimerkkejä vesilupahankkeista:

  • Satamahankkeet
  • Kalankasvatuslaitokset
  • Siltahankkeet
  • Kunnostushankkeet
  • Ruoppaus- ja täyttöhankkeet
  • Väylämuutokset

Ota yhteyttä

Kaisa Kettunen - Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Kaisa Kettunen

Osastopäällikkö, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Kaisa Kettunen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Anne Liljendahl - Johtava asiantuntija, Vesistötutkimukset

Anne Liljendahl

Johtava asiantuntija, Vesistötutkimukset

Ota yhteyttä: Anne Liljendahl

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Milja Vepsäläinen - Contaminated areas, Environment Finland

Milja Vepsäläinen

Pilaantuneet alueet ja riskinhallinta, Pääkaupunkiseutu ja koko Suomi

Ota yhteyttä: Milja Vepsäläinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.