Visualisation of a building

BIM

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) i projekt och förvaltning

Att planera byggnader, infrastruktur och energi med BIM ger insikter som levererar stora vinster genom hela processen. Med modellerna uppnår du enklare projekt- och affärsmål.

BIM säkerställer att processen går snabbare och att arbetet blir mer effektivt. Med BIM och 3D-modellering sammanställs och visualiseras premisser, problemställningar och alternativ vilket skapar en tydlighet för alla intressenter under hela projektet.

Tydlig information och samverkan mellan discipliner

BIM gör det möjligt att hantera information i projekt och förvaltning på många olika sätt. Modellen kopplas ihop med program och databaser och ger kvalitativa underlag för t ex analyser och simuleringar. BIM gör det också möjligt att samverka mellan olika discipliner och aktörer i projekt. Med integrerade arbetsflöden och kvalitativ information minskar också risken för fel, extraarbete och spill.

Minskad risk och säkrare kalkyler

Modeller kan också visa hur förutsättningar kan förändras med tider. Insikter som minimerar risker och ger säkrare kalkyler.

Kontakt

Har du frågor om BIM, vänligen kontakta våra experter inom området:
Marcus Helmbäck, marcus.helmback@afry.com, 010-505 73 26.

Webbinarium

Webbinarium 11 september - BIM - Se inspelning nedan.

BIM AFRY

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustikprojektledning och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkar din stad!