BIM står for bygnings informations modellering. BIM-software/BIM-modeller er en slags 3D-model af alle bygningsdele i projektet, som er en integreret metode til at digitalisere byggeprocessen.

BIM - Byggnadsinformationsmodellering

BIM i projekt och förvaltning hjälper till att uppnå projekt och affärsmål.

Att planera byggnader, infrastruktur och energi med BIM ger insikter som levererar stora vinster genom hela processen. Med modellerna uppnår du enklare projekt- och affärsmål.

BIM används för att skapa en digital modell av en anläggning eller ett projekt. Modellen innehåller information om varje enskilt objekt som lagts in som en del i projektet. Med modellen kan du visualisera hela projektet; du kan förutsäga kostnader, undvika kollisioner och jobba mer effektivt. BIM säkerställer att processen går snabbare och med precision, vilket bidrar till ökad kontroll och besparingar. BIM är ett stöd till både projektledare och den som är ansvarig att uppnå affärsmålen.

BIM kan användas i hela livscykeln från planering till underhåll och förvaltning.

Med BIM och 3D-modellering sammanställs och visualiseras premisser, problemställningar och alternativ vilket skapar en tydlighet för alla intressenter under hela projektet.

Tydlig information och samverkan mellan discipliner

BIM gör det möjligt att hantera information i projekt och förvaltning på många olika sätt. Modellen kopplas ihop med program och databaser och ger kvalitativa underlag för t ex analyser och simuleringar. BIM gör det också möjligt att samverka mellan olika discipliner och aktörer i projekt. Med integrerade arbetsflöden och kvalitativ information minskar också risken för fel, extraarbete och spill.

Minskad risk och säkrare kalkyler

Modeller kan också visa hur förutsättningar kan förändras med tider. Insikter som minimerar risker och ger säkrare kalkyler.

Kontakt

Har du frågor om BIM eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Webbinarium

Webbinarium - BIM - Se inspelning nedan.

BIM webbinarium

Vår samlade kompetens och expertis byggnader

BYGGNADER OCH BYGGNADENS LIVSCYKEL

Arkitektur, ljusdesign, akustik, och storkök.

Med vår samlade kompetens och nära tillgång till expertkunskap inom alla områden och olika skeden i en byggnads livscykel ser vi till att din byggnad byggs, driftas och förvaltas på ett klimatneutralt och värdeskapande sätt. Att byggnaden står där och är en del av staden även långt in i framtiden. Vi framtidssäkrar din stad.