Bikes in a city.

Future Cities

Future Cities - vår gemensamma förmåga att anta utmaningen att skapa framtidens hållbara städer.

Vi formar framtidens städer

Vi lanserade nyligen boken Predicting the Unpredictable - a Nordic Approach to Shaping Future Cities, skriven av Jonas Gustavsson, President and CEO och Helena Paulsson, Head of Urban Development.

Boken är en röst i diskussionen om hur man planerar smarta, hållbara och attraktiva städer i tider med snabb utveckling. 

I boken utforskas olika aspekter av stadsutveckling. Vad gör en stad attraktiv, vad har fungerat tidigare och hur kan vi planera för en okänd framtid? Finns något framgångsrecept när det gäller mobilitet, säkerhet, bostäder, kultur, teknisk utveckling, ljud och ljus - boken väcker tankar, identifierar saker att tänka på och att undvika samt innehåller intervjuer med inspirerande människor i framkant av utvecklingen inom sina respektive områden.

Boken inbunden finns att beställa  här och som  e-bok här eller här.
Predicting the unpredictable Future Cities book
FC

AFRY har byggt och utvecklat städer sedan 1895. Vår omfattande och globala erfarenhet har genererat insikter i stadsplanering och människocentrerad, funktionell och estetisk design. Dagens innovationshastighet och nya möjligheter, mot bakgrund av effekterna av klimatförändringar och politiska prioriteringar, betonar behovet av sektorsövergripande samarbete. Vi vill hitta de bästa lösningarna för att skapa framtidens städer: hållbara, trevliga, säkra, smarta, inkluderande, levande och helt skapade ur invånarnas perspektiv och behov.

Enligt FN kommer 68 procent av världens befolkning att bo i stadsområden år 2050. Befolkningstillväxt och urbanisering kommer att leda till nya utmaningar i stadsområden. Hur kan vi hantera dessa utmaningar samtidigt som vi förbättrar livskvaliteten? Hur kan vi bygga städer för framtida generationer utifrån den kunskap vi har idag om hur vår framtida värld kommer att bli? Vi vill optimera städer utifrån mänskliga behov utan att äventyra naturresurserna. Framtidens städer måste ha en balans mellan vision och tradition, etik och teknik och vara både smidiga och omtänksamma.

Visste du att unga européer inte vill bo i megastora städer? 

Globala trender och utmaningar, som urbanisering, digitalisering och klimatförändringar, kommer att påverka hur vi lever i framtiden. Men hur vill dagens ungdomar att framtida städer ska se ut? Enligt en ny undersökning vill bara 12 procent av ungdomarna bo i stora städer med mer än en miljon invånare.

För att bygga städer som dagens unga människor vill bo i måste vi först veta vad unga människor vill ha. Därför genomförde AFRY en undersökning bland ungdomar (18-35 år) i sex europeiska länder: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Österrike och Schweiz.

Det är tydligt att hållbarhet - socialt, ekonomiskt och miljömässigt - är viktigt för ungdomar. Mer än 60 procent av respondenterna svarade att hållbarhet är en viktig faktor när man bestämmer var de vill bo.

Helena Paulsson, Head of Urban Development, AFRY

“”Vi skapar värde genom att fokusera på och stärka en stads själ och identitet. Allt för att forma framtidens levande städer, där det goda och hälsosamma livet är tillgängligt för alla. Vi formar framtida städer där människor, företag, kultur, innovation och vetenskap trivs. Städer som är inkluderande och säkra. ”

Helena Paulsson, Head of Urban Development at AFRY

helena.paulsson@afry.com

+46 10 505 10 03