ART Hotel Helsinki

Kiinteistöjen rakennuttaminen

Rakennuttamisen ja projektinjohdon palvelut niin asunto- kuin liikerakentamisenkin uudis- tai korjaushankkeisiin

Toimimme projektissasi ulkoistettuna rakennuttajatehtäviä suorittavana organisaationa tai lisäresurssina tarpeesi mukaan. Rakennuttamistehtävien laajuus määritellään hankkeen alussa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa hanketta konsultointia hyödynnetään, sitä paremmin se palvelee hankkeen kustannustehokkuutta.

Hallitsemme eri toteutusmuodot aina perinteisistä urakkamuodoista (kokonaisurakka/jaettu urakka) allianssiurakkaan.

Tunnemme rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuudet

Mitä laajempi rakennushanke on kyseessä, sitä enemmän sopimuksia ja yhteiskunnan asettamia velvoitteita siihen liittyy. Olipa projektisi suuri tai pieni, julkinen tai yksityinen, huolehdimme siitä, että velvollisuutesi tulevat hoidetuksi. Jotta lopputulos palvelee tilaajansa ja käyttäjiään parhaalla mahdollisella tavalla, otamme huomioon:

 • liiketoimintasi ja rakentamisen prosessit
 • eri urakkamuodot
 • erityyppisten hankkeiden ominaispiirteet.

Johdamme ja valvomme projektia takuuvaiheen tehtäviin saakka. Projektihenkilömme toimii yhdyshenkilönä hankkeen muihin osapuoliin ja sidosryhmiin, kuten viranomaisiin, suunnittelijoihin ja urakoitsijoihin.

Rakennuttamistehtäviämme voivat olla mm.

 • Hankesuunnittelu
 • Projektisuunnitelman laatiminen
 • Kustannuslaskenta
 • Suunnittelun valmistelu/suunnittelijoiden kilpailutus ja hankinta
 • Suunnittelun johtaminen ja ohjaus
 • Rakentamisen valmistelu/urakkakilpailun järjestäminen sovitun urakkamuodon mukaisesti
 • Rakentamisen ohjaus ja valvonta
 • Projektinjohtaminen
 • Käyttöönottoon ja takuuaikaan liittyvät tehtävät
 • Rakennuttajalle kuuluvat lakisääteiset tehtävät, mm. turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Muut hyvään rakennuttamistapaan ja projektijohtamiseen kuuluvat tehtävät

Otamme sovitun laajuisen kokonaisuuden hoidettavaksemme asiakkaan tarpeiden mukaan.

construction-management-site-crane-worker-sun-building-house

Palvelemme myös teollisuus- ja infrainvestointien projektinjohto- ja rakennuttamishankkeissa

Ota yhteyttä

Jouko Rokkonen - Rakennuttajajohtaja

Jouko Rokkonen

Rakennuttajajohtaja

Ota yhteyttä: Jouko Rokkonen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Tanja Parkko - Aluejohtaja, Rakennuttaminen, Varsinais-Suomi, Rakennettu ympäristö Suomi

Tanja Parkko

Aluejohtaja, Rakennuttaminen, Varsinais-Suomi, Rakennettu ympäristö Suomi

Ota yhteyttä: Tanja Parkko

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.
Jyrki Laurinen - Yksikönpäällikkö ja projektinjohtaja, Rakennuttaminen, Rakennettu ympäristö Suomi, Espoo

Jyrki Laurinen

Yksikönpäällikkö ja projektinjohtaja, Rakennuttaminen, Rakennettu ympäristö Suomi, Espoo

Ota yhteyttä: Jyrki Laurinen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme