Green park, trees and bright sky

Kestävä kehitys ja ympäristö

AFRYn ympäristöpalvelut

Kokonaisvaltaisen ympäristöosaamisemme avulla AFRY luo turvallista ja terveellistä elinympäristöä.

Resurssitehokkuus ja samalla ympäristöriskien välttäminen ja hallinta niin operatiivisessa toiminnassa kuin uusia investointeja tehtäessä ovat menestyksen perusedellytyksiä teollisuus- ja energiasektoreille. Kaupunkien on puolestaan tarjottava asukkaille hyvät elinolosuhteet ja samalla vastattava väestönkasvun ja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Tarjoamme tarvittavan asiantuntemuksen, jotta asiakkaamme saavuttavat ympäristötavoitteensa kaikilla toiminnan tasoilla. Yhdessä tuotamme kestäviä ratkaisuja, jotka vastaavat tiukentuvia ympäristövaatimuksia. Tukena on myös syvällinen paikallisten olosuhteiden tuntemuksemme.

Palvelumme lähtevät aina asiakkaan tarpeesta ja kattavat laajasti eri osaamisaloja. Jatkuvasti kehittyvän palveluvalikoimamme kivijalkoja ovat ympäristövaikutusten arviointi, maankäyttö ja kaupunkisuunnittelu, luvitus, luontoselvitykset ja suojelu, EHS-tarkastukset, jätehuolto ja pilaantuneen maan kunnostus.

Osaamisemme geofysiikassa ja hydrogeologiassa on kansainvälisesti vahvaa. Environmental Due Diligence -kokemuksemme kattaa tuhansia arvioituja kohteita. Meillä on myös kokonaisvaltainen palveluvalikoima Euroopan Unionin REACH-kemikaaliasetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Lisäksi palvelemme erilaisissa ilmastonmuutokseen ja kiertotalouteen liittyvissä kysymyksissä, mikä onkin kasvanut viime vuosina.

Palvelumme

Tutkimus ja kehitys

Nopeasti kiihtyvät ympäristön muutokset ja lisääntyvä lainsäädäntö vaativat uudenlaista ajattelua ja innovatiivisia ratkaisuja. Yhdessä asiakkaiden, toimialajärjestöjen ja yliopistojen kanssa toteutamme tutkimus- ja kehityshankkeita ratkaistaksemme tulevaisuuden haasteita. Etsimme aktiivisesti ratkaisuja ja teemme tiivistä yhteistyötä muissa maissa työskentelevien ympäristö- ja vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa. Maailmanlaajuiset kestävyyshaasteet ovat yhteisiä, vaikka ympäristö- ja vastuullisuuslainsäädäntö onkin maakohtainen.

AFRYllä kehitämme tällä hetkellä erityisesti digitaalisia palveluita ja tehostamme toimintaamme digitalisaation keinoin. Asiakasprojekteissa käsiteltävät tietomäärät lisääntyvät jatkuvasti, minkä vuoksi panostamme tietojen automaattiseen käsittelyyn. Näin saamme myös vähennettyä inhimillisten virheiden määrää ja yhdenmukaistettua työmme raportointia. Asiakkaamme haluavat usein tietojen olevan jatkuvasti saatavilla, joten AFRY kehittää useita eri palveluita, joiden avulla tarvittavat tiedot ovat aina ajan tasalla ja saatavilla sekä viranomaisille että asiakkaille.

Kaisa Vähänen - Head of Business Unit, Environment & Sustainability, Finland
Kaisa Vähänen
Johtaja, Ympäristö- ja kestävyysliiketoiminta

Kiinnostuitko palveluistamme?

Ota yhteyttä: Kaisa Vähänen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.

Tutustu projekteihimme

Katso myös uutiset, tapahtumat ja artikkelit

Kiinnostuitko? Katso myös