Expansive dark blue-sky backdrop, with a man and woman in the foreground surrounded by white LED rope lights.

Vårt erbjudande

Vi skapar hållbara ingenjörs- och designlösningar

På AFRY har vi identifierat dekarbonisering, cirkularitet, elektrifiering och digitalisering som de fyra huvudsakliga drivkrafterna som kan accelerera övergången till ett hållbart samhälle.

Transformationsåtgärder är nödvändiga inom alla branscher för att uppnå ett globalt netto-nollutsläpp. Som ett design- och ingenjörsföretag med global verksamhet, kombinerar vi på AFRY olika teknologier för att skapa utveckling och hållbara lösningar. Välj din bransch nedan för att se vilka tjänster vi kan bidra med.

colleagues work together
Projekt
Vi är experter som verkar över hela världen inom infrastruktur, industri och energi.
man
Våra tjänster
AFRY stöder hela projektets livscykel inom ett brett spektrum av branscher.