Computer document on desk

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete.

Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antagits av årsstämman, utsetts till valberedning för AFRY AB.

  • Anders Snell, (valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk
  • Elisabet Jamal Bergström, utsedd av SEB Investment Management
  • Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Tom Erixon, styrelseordförande

Rickard Wilson, utsedd av EQT, utträdde från valberedningen i februari 2024 i samband med att EQT avyttrade sitt aktieinnehav i AFRY AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen uppmanas att göra det senast den 23 februari 2024 via e-post till agm@afry.com eller med brev till adressen:

AFRY AB, Att: Valberedningen, 169 99 Stockholm.

Årsstämman för AFRY AB kommer att hållas tisdagen den 23 april 2024 i Solna.

För mer information, kontakta:

Anders Snell, valberedningens ordförande, Stiftelsen ÅForsk, 070-590 87 44

MakingFutureKBH

Bolagsstämmor

AFRY's ydelser

Styrelse