Two AFRY employees photographed in urban environments

Rekryteringsprocessen på AFRY

För att både du och vi ska känna att AFRY är rätt arbetsplats för dig går du igenom en process i flera steg. 

För oss är det viktigt att varje rekrytering är en bra match, både för dig och för oss. Alla steg i vår rekryteringsprocess är utformade för att säkerställa detta och på denna sida kan du läsa mer om de steg som ingår i vår rekryteringsprocess.

Rekryteringsprocess för AFRY Sverige

De flesta av våra rekryteringar följer denna process, men avvikelser kan förekomma. Urvalstester används i en del av våra rekryteringsprocesser och detta framgår då i jobbannonsen. Arbetstester eller tekniska tester genomförs vid specifika tjänster och om det är aktuellt för den tjänst du sökt till kommer du få information om detta. Personlighetstester genomförs alltid vid chefsrekryteringar. Läs mer om vilka tester vi använder nedan.

Rekryteringsprocessens steg

1. Ansökan Arrow pointing right

Processen inleds med att du söker ett av våra lediga jobb som matchar dina intressen och ambitioner. Läs gärna igenom våra tips om vad som är viktigt att tänka på när du skriver ett CV innan du skickar in din ansökan.

Vi vill att det ska vara enkelt att söka jobb hos oss och för dig som vill finns det möjlighet till att länka din Linkedinprofil till din ansökan istället för att bifoga ett CV.

2. Första urval Arrow pointing right

Det första urvalet genomförs i flera steg.

Kunskaps- & Erfarenhetskrav

När du skickat in ansökan till oss görs ett första urval baserat på de kunskaps- och erfarenhetskrav vi ställt för tjänsten. I de flesta fall finns vissa skallkrav gällande formella meriter eller erfarenheter i relation med utlyst tjänst. Det kan exempelvis röra sig om krav på viss utbildningsnivå, ledarerfarenhet eller erfarenhet av ett specifikt arbetsområde eller teknisk kompetens.

Screening test

I vissa av våra rekryteringsprocesser använder vi oss av screening test, om du då uppfyller grundkraven får du, via e-post, en länk till ett personlighetstest samt logiskt test. Du behöver genomföra testerna för att kunna gå vidare i processen. Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och mer rättvis för dig som söker arbete hos oss. En objektiv urvalsprocess gör att alla kandidater bedöms på samma sätt. Det minimerar även risken att fördomar och förutfattade meningar påverkar vår bedömning och ser till att bedömningen handlar om det som är relevant för aktuell tjänst.

Telefonavstämning

I utgångspunkt från de kunskaps- och erfarenhetskrav, samt eventuellt ett genomfört personlighetstest och logiskt test, kontaktar vi de kandidater som vi tror har bäst förutsättningar för att lyckas i tjänsten för en kort telefonavstämning.

3. Intervju Arrow pointing right

Om du övervägs för en tjänst kommer vi bjuda in dig att träffas för en intervju, i ett fysiskt möte eller i videomöte. Intervjun är en chans för oss att lära känna dig och dina ambitioner bättre och framförallt en möjlighet för dig att lära känna oss som arbetsgivare. Vi kommer att ställa frågor om både dina yrkesmässiga och personliga färdigheter. Vi vill veta vem du är som person och ta reda på hur du kan bidra hos oss. Det är viktigt för oss att varje rekrytering är en bra match, både för dig och för oss, och ser intervjuprocessen som en möjlighet till just det.

Vi använder oss av strukturerade kompetensbaserade intervjuer. Det innebär att vi ställer kompetensbaserade frågor i syfte att ta reda på hur du har agerat i tidigare situationer vi vet är viktiga för att lyckas i den specifika rollen. Fokus är på att ge dig möjlighet att visa din potential genom att beskriva erfarenheter, beteenden och prestationer och på så sätt förutsäga framtida beteenden relevanta för tjänsten.

Vi är övertygade om att en organisation får sin styrka från olika personligheter, bakgrunder och kompetenser. Så var inte nervös, var bara dig själv! Du hittar fler tips om hur du kan förbereda dig inför intervjun här.

Under intervjuprocessen kommer du att träffa minst två AFRY-anställda. Om detta är under ett och samma möte eller utspritt över fler intervjuer varierar.

4. Tester Arrow pointing right

Vissa roller kräver kunskaper och färdigheter som vi vill säkerställa. Det kan exempelvis vara programmeringstest, arbestprov eller liknande. Detta genomförs då efter intervjusteget.

För nyckelroller genomförs personlighets- och logiska tester. Har du frågor kring detta och vad som gäller i den process du har sökt? Kontakta gärna ansvarig rekryteringspartner eller rekryterande chef som kan berätta mer om den specifika processen.

Chefsroll

Vid tillsättning av en position med personalansvar genomför du som slutkandidat ett ledarskapstest. Syftet med detta test är att det ska fungera som ett komplement till övriga delar i rekryteringsprocessen. Testresultatet fungerar som ett underlag för vidare frågor och diskussioner kring önskvärda styrkor och tänkbara svagheter.

Du kan läsa mer om de tester vi använder längre ner på sidan.

5. Referenser Arrow pointing right

Efter lyckade intervjuer vill vi kontakta dina referenser, för att få en bättre bild av dina kunskaper och personliga egenskaper.

Vi brukar vilja kontakta 2-3 referenser. En av dem bör vara en nuvarande/tidigare chef och den andra en nuvarande/tidigare kollega. Den tredje kan t.ex. vara en kollega du jobbat nära, en teamledare, eller kund om du tidigare jobbat som konsult.

Ibland ber vi om specifika referenser och givetvis diskuterar vi alltid detta med dig om vi har specifika önskemål..

Digital Referenstagning

I många av våra processer använder vi oss digital referenstagning via Refapp. Här fyller du som kandidat själv i kontaktuppgifter till dina referenser och de får möjlighet att besvara våra frågor digitalt, genom telefonen eller på datorn, alternativt be om att bli uppringda.

6. Erbjudande Arrow pointing right

Om det finns en matchning mellan oss kontaktar vi dig med ett jobberbjudande att överväga. Vi diskuterar lön, andra villkor och datum för tillträde.

 

7. Välkommen till AFRY! Arrow pointing right

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!

two people organize cardboard boxes logistics packaging

Kompetensbaserad Rekrytering

Du som söker jobb på AFRY ska vara säker på att du får en rättvis bedömning. För att säkerhetställa detta utgår vi från kompetensbaserad rekrytering vilket betyder att vi utgår från tydligt definierade kompetenser och har som mål att fokusera på dessa genom hela rekryteringsprocessen. När vi tar fram en behovsanalys, via urval och tester, CV-granskning, intervjuer, referenser och till slut när vi fattar ett beslut om vem som är bäst lämpat för tjänsten, har vi dessa kompetenser i åtanke.

Lite enklare uttryckt handlar det om att veta vad man letar efter och hålla sig till det, utan att distraheras av annat som inte är viktigt för den tjänst som utannonseras. Att rekrytera kompetensbaserat innebär att vi bedömer alla sökande på ett objektivt och rättvist sätt samtidigt som vi kan ta reda på vem som har bäst förutsättningar att lyckas i rollen.

Tester i Rekryteringsprocessen

Syfte Arrow pointing right

Tester gör urvalsprocessen mer träffsäker och mer rättvis för dig som söker arbete hos oss. En objektiv urvalsprocess gör att alla kandidater bedöms på samma sätt. Det minimerar även risken att fördomar och förutfattade meningar påverkar vår bedömning och ser till att bedömningen handlar om det som är relevant för aktuell tjänst.

Här kan du läsa mer om vilka tester vi använder oss av i rekryteringsprocessen.

People talking
Matrigma Arrow pointing right

Matrigma mäter inlärnings- och problemlösningsförmåga, samt förmågan att hantera situationer där man inte kan förlita sig på tidigare utbildning eller erfarenhet. Tack vare sin icke-verbala form är testet mindre känsligt för kulturella skillnader mellan individer. Testet utmanar förmågan att se samband, fylla i luckor, där information saknas, och att se relationer mellan olika objekt.

 

MAP Arrow pointing right

MAP (Measuring and Assessing Individual Potential) kartlägger personliga karaktärsdrag som har betydelse i arbetslivet. Olika roller kräver olika styrkor och fallenheter och med hjälp av personlighetstest kan vi lättare se vem som har bäst förutsättningar att både klara av rollen och trivas i vår företagskultur.

Syftet med ett personlighetstest är att objektivt kartlägga en individs personliga egenskaper och naturliga beteenden. Genom att matcha en persons egenskaper med de egenskaper som är viktiga för att lyckas i en yrkesroll så går det också att förutse hur väl kandidaten kan tänkas prestera, men också trivas, i rollen. MAP är grundat i femfaktormodellen, den mest beforskade psykologiska teorin för att beskriva personlighet.

Färdighetsprov Arrow pointing right

Färdighetsprov använder vi då vissa roller kräver kunskaper och färdigheter som vi vill säkerställa att du har. Det kan exempelvis vara att en programmerare utför ett programmeringstest.

Om detta är ett steg i din process kommer du att få information om detta av rekryterare eller rekryterande chef.

Man with long hair and glasses and a women with a grey coat are looking away to the left

Jobbguide

Vi vet att det kan vara utmanande att söka jobb och har därför tagit fram en guide med tips och råd för dig som söker jobb.

I vår gudie hittar du information om AFRYs generella rekryteringsprinciper och vi har samlat våra rekryterares bästa tips när du skriver ett CV, hur du på bästa sätt förbereder dig inför en intervju samt hur du kan använda Linkedin för att hitta ditt nya drömjobb.