Man consulting others about plans with post-it note

Mål

Mål

Tillväxtmål

10 % organisk tillväxt och tilläggsförvärv

Plattformsförvärv kommer utöver

EBITA

10 % över en konjunkturcykel

Net debt

Nettoskuld/EBITDA 2.5

Medarbetarmål

Bättre balans mellan könen. Ett delmål är att andelen kvinnliga chefer och andelen kvinnliga medarbetare totalt ska uppgå till minst 30 procent år 2020.

Fokusområden och hållbarhetsmål

AFRY strävar efter att bli ett mer hållbart företag. Tre övergripande fokusområden utgör basen för företagets hållbarhetsarbete.

  • Hållbara lösningar
  • Ansvarsfulla affärer
  • Attraktiv arbetsgivare