Man consulting others about plans with post-it note

Mål

Mål

Tillväxtmål

10 % organisk tillväxt och tilläggsförvärv

Plattformsförvärv kommer utöver

EBITA

10 % över en konjunkturcykel

Net debt

Nettoskuld/EBITDA 2.5

Hållbarhetsmål

Hållbarhetsmålen är en bärande del i bolagets strategi. Att utveckla hållbara lösningar, att bedriva ansvarsfulla affärer och att vara en attraktiv arbetsgivare driver verksamheten framåt. Under 2020 fastställdes nya hållbarhetsmål som presenteras här intill.

  • Öka den nettopositiva påverkan genom våra kunduppdrag för att accelerera hållbarhetsomställningen. 
  • Halvera CO2-utsläppen per medarbetare till 2030 och uppnå nettonoll utsläpp till 2040.
  • Öka inkludering och mångfald baserat på bakgrunder, kulturer och kön. Målet är 40 procent kvinnliga chefer 2030.
  • Säkra medarbetarnas hälsa på jobbet samt balans mellan arbete och fritid.
  • Skapa förutsättningar för modigt ledarskap.
  • Öka medarbetarengagemang.
  • Öka kundnöjdheten.
  • Säkerställa etisk verksamhet.