Person touching digital screen

Finansiella rapporter

AFRY employees looking into distance with wooden background

Kv2 Webcast

Delårsrapport andra kvartalet 2021

Onsdag den 14 juli kl. 10:00

Presentation (PDF)

 

VD intervju – Kv2 2021

Jonas Gustavsson interviewed about AFRY Report Q2 2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Graph showing market data

Definitioner

Inklusive alternativa nyckeltal
Computer document on desk

Letar du efter äldre finansiella rapporter?