Person touching digital screen

Finansiella rapporter

Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kv3 Webcast

Delårsrapport tredje kvartalet 2021

Tisdag den 26 oktober kl. 10:00

Presentation (PDF)

 

VD intervju - Kv3 2021

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Graph showing market data

Definitioner

Inklusive alternativa nyckeltal
Computer document on desk

Letar du efter äldre finansiella rapporter?