Person touching digital screen

Finansiella rapporter

Woman tying shoelaces, white trainers, yellow jacket

Kv2 Webcast

Delårsrapport andra kvartalet 2022

Torsdagen den 14 juli kl. 10.00

Presentation av delårsrapport januari-juni 2022

VD intervju – Kv2 2022

Sandegren and Gustavsson

Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Graph showing market data

Definitioner

Inklusive alternativa nyckeltal
Computer document on desk

Letar du efter äldre finansiella rapporter?