Værdier

AFRYs Youth Panel - en ungdomspanel för hållbarhetsfrågor

AFRYs Youth Panel – panelen som lyfter hållbarhetsfrågan från ett ungdomsperspektiv

Youth Panel är en kommunikationsplattform och en plats för samarbete, där alla medarbetare som är 30 eller yngre är välkomna. Syftet med att samla de yngre medarbetarna på AFRY är att skapa möjligheter för den här gruppen att ta plats och få sin röst hörd, så att ungdomsperspektivet har en plats i beslutsfattandet.

I den här gruppen är det vanligt att hållbarhet är en ständigt närvarande fråga, som är integrerad i allt vi gör. Vi tror att den yngre generationen spelar en viktig roll när det kommer till att utmana organisationen och att nå våra långsikta mål – mål som kommer att påverka hela den här åldersgruppens karriär och framtid. Att nå långsikta mål kräver handling på kort sikt, det vill säga här och nu. Därför vill vi att vår Youth Panel ska vara ett handlingsinriktat initiativ som driver egna projekt, ställer obekväma men nödvändiga frågor och uppmuntrar modiga beslut.

Första året med Youth Panel

Vår Youth Panel är ett forum där unga anställda dels kan diskutera ämnen relaterade till hållbarhet och dels driva egna hållbarhetsprojekt. Satsningen inleddes under 2021 och under det första året hann gruppen arrangera och delta i en mängd olika initiativ:

  • En intern Youth Panel-enkät, som föreslås genomföras varje år, där anställda upp till 30 ger sin syn på AFRYs hållbarhetsarbete och hållbarhetsmål, hållbarhetsarbetet i uppdragen, våra prioriteringar med mera.
  • Ett internt kickoff-event med vd Jonas Gustavsson och före detta hållbarhetschef Marie Trogstam, där medarbetare fick svar på frågor kopplade till hållbarhet på AFRY, och där Jonas och Marie fick ta del av resultaten i enkäten.
  • Digitalt deltagande i COP26 tillsammans med Business Sweden.
  • Deltagande i chefskonferens för att lyfta ungdomsperspektivet på hållbarhet och fånga upp chefernas frågor och funderingar.
  • Deltagande i produktionen av AFRYs 1.5°C Roadmap, där Youth Panel gav input på innehållet, och Sustainable Stories, där Youth Panel skrev förordet.
Youth panel with Marie Trogstam and Jonas Gustavsson
Under en livesändning till AFRYs alla medarbetare, diskuterade vd Jonas Gustavsson och dåvarande hållbarhetschef Marie Trogstam resultaten i Youth Panel-enkäten tillsammans med panelens Karin Andersson och Mario Rudner.

Årlig plan och process

Visionen för Youth Panel är att ha ett projektteam som hanterar övergripande årsplan och administration, och som representerar panelen i olika sammanhang, och ett större team där alla medarbetare upp till 30 är välkomna. I den större gruppen är det självklart fritt fram att initiera egna projekt och driva lokala initiativ. Planen är att byta ut projektteamet varje år, likt en styrelse som kommer och går, för att säkerställa att fler medarbetare får möjligheten att påverka. Ambitionen är att genomföra Youth Panel-enkäten varje år, och att ha ett årligt möte med vd/hållbarhetschef för att informera om genomförda och planerade insatser, samt presentera det som kommit upp i enkäten och i Youth Panel-gruppen.

AFRYs Youth Panel på COP26

AFRY deltog på COP26 tillsammans med Business Sweden, för att diskutera ungdomsperspektivet på hållbarhet. Se inspelningen från eventet nedan.

Kontakt

Om du har några frågor eller bara vill veta mer är du välkommen att kontakta Youth Panel via mejl.