Girl in floral dress running through field towards wind turbines

Clean energy

Clean energy - vårt engagemang för att accelerera energiomställningen

AFRY har stöttat övergången till ren energi med koldioxidsnåla, hållbara energikällor och energieffektivitet sedan tidigt 90-tal. Som konsulter och rådgivare hjälper vi beslutsfattare, kraftföretag, industriaktörer, byggherrar, finansiärer och slutanvändare att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen. Som ingenjörer levererar vi innovativa lösningar för att uppnå hållbarhetsmål.

På AFRY definierar vi clean energy som energi från utsläppsfria källor eller energi som sparats genom effektiviseringsåtgärder och tekniker för avskiljning och lagring av koldioxid. Vi är medvetna om att ingen ren energikälla är helt fri från utsläpp eller utmaningar, men vi förespråkar en balanserad mix av tekniker och lösningar där den specifika geografiska platsens resurser och krav beaktas.

Kunskap och teknik för en fullständig utfasning av fossila bränslen finns redan, men utvecklingen mot mer ren energi behöver gå snabbare och kollektiva åtgärder krävs. Frågan kring ren energi är central både i Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. Enligt FN kommer arbetet att säkerställa tillgången till prisvärd, pålitlig och hållbar energi för alla att öppna en ny värld av möjligheter för miljarder människor. Det är en viktig del i arbetet mot en hållbar framtid för alla.

Clean Energy 60 sekunder

Accelerera övergången till ren energi

På AFRY är vi unikt positionerade för att ge en one-stop-shop för våra kunder oavsett var de befinner sig i energiomställningen. Med mer än 4 000 experter på mer än 80 platser i hela Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika och Latinamerika täcker vi tjänster inom management consulting, teknik, capex-projekt, drift och digitala lösningar. Vi är stolta över att sträva efter en hållbar utveckling som skyddar miljön, och agerar professionellt i allt vi gör.

Vi har 19 000 ingenjörer, designers och rådgivare inom infrastruktur, industri och energi med ett tekniskt kunnande i framkant och en kollektiv expertis som spänner över en rad branscher och geografiska områden. Vi har expertkunskaper om energiomställningens alla aspekter, från marknadsanalys och strategi till investeringar och drift. Du kan lita på AFRY, oavsett om du är ute efter vass och oberoende rådgivning för att bygga upp en strategi eller om du behöver en komplett implementeringspartner för en ny anläggning.

Samarbeten

1.5 Business Playbook

  • 1.5ºC Business Playbook är ett konkret verktyg som guidar företag och organisationer till skarp klimatstrategi och tydliga åtgärder, vilket hjälper dem att anpassa sig till 1,5 °C-ambitionen att halvera utsläppen till 2030 och nå nära noll 2050.
  • 1.5°C Business Playbook hjälper företag att skifta affärsfokus till lösningar utan koldioxid och är utformade för att fungera i harmoni med befintliga standarder och viktiga initiativ som Greenhouse Gas Protocol (GHG), Science Based Targets initiative (SBTi), och CDP.
  • Beslutet att lämna nystartade kolprojekt från januari 2021 stödjer AFRYs strategi och våra mål inom hållbarhet och omställningen till ren energi. Vår ambition är att med stolthet leverera ledande lösningar för kommande generationer, och därför är vi övertygade om att detta är ett steg i rätt riktning.
Matt Brown, Vice President of AFRY Management Consulting

”Vi ser tre dimensioner av omställningen till clean energy när vi hjälper företag i energisektorn att gå från en till stor del fossilbaserad värld till en värld med förnybar clean energy: utfasning av fossila bränslen, decentralisering och digitalisering. Våra kunder har olika utgångslägen när det gäller utfasning av fossila bränslen, och det är vårt jobb att hjälpa dem utvecklas, oavsett i vilket skede de befinner sig. När det gäller utfasningen av fossila bränslen kan mycket uppnås genom digitala lösningar och decentralisering, en process som också ger möjlighet att påverka leveranssäkerheten och slutanvändarnas prisbild i positiv riktning.”

Matt Brown, Vice President AFRY Management Consulting

 

offshore wind farm at dusk, renewable energy background

Hur energisektorns innovationskraft kan accelerera den hållbara omställningen

AFRY har släppt en rapport med tio policyrekommendationer för att politiken ska kunna agera kraftfullt. Slutsatsen i rapporten är samverkan mellan flera aktörer och att låta energisektorns innovationskraft accelerera omställningen till ett hållbart samhälle.

Kontakt

Matt Brown - VP Energy, AFRY Management Consulting

Matt Brown

VP Energy, AFRY Management Consulting

Kontakta Matt Brown

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.