Girl in floral dress running through field towards wind turbines

Clean Energy

Clean energy - vårt engagemang för att accelerera energiomställningen

AFRY har stöttat övergången till koldioxidsnåla, hållbara energikällor och energieffektivitet sedan tidigt 90-tal. Som konsulter och rådgivare hjälper vi beslutsfattare, kraftföretag, industriaktörer, byggherrar, finansiärer och slutanvändare att definiera lämpliga åtgärder under alla steg i energiomställningen. Som ingenjörer levererar vi innovativa lösningar för att uppnå hållbarhetsmål.

På AFRY definierar vi clean energy som energi från utsläppsfria källor eller energi som sparats genom effektiviseringsåtgärder och tekniker för avskiljning och lagring av koldioxid. Vi är medvetna om att ingen ren energikälla är helt fri från utsläpp eller utmaningar, men vi förespråkar en balanserad mix av tekniker och lösningar där den specifika geografiska platsens resurser och krav beaktas.

Kunskap och teknik för en fullständig utfasning av fossila bränslen finns redan, men utvecklingen behöver gå snabbare och kollektiva åtgärder krävs. Energifrågan är central både i Agenda 2030 för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar. Enligt FN kommer arbetet att säkerställa tillgången till prisvärd, pålitlig och hållbar energi för alla att öppna en ny värld av möjligheter för miljarder människor. 

SDG 7 Affordable and Clean Energy
De 17 målen för en hållbar utveckling utgör hjärtat i Agenda 2030 för hållbar utveckling.
Clean Energy 60 sekunder
Åsa Agervald

Clean energy: Att hitta sitt syfte med jobbet, med Åsa Agervald

Hur stor roll spelar syftet i ditt dagliga arbete?

Accelerera övergången till clean energy

På AFRY är vi unikt positionerade för att ge en one-stop-shop för våra kunder oavsett var de befinner sig i energiomställningen. Med mer än 4 000 experter på mer än 80 platser i hela Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika och Latinamerika täcker vi tjänster inom management consulting, teknik, capex-projekt, drift och digitala lösningar. Vi är stolta över att sträva efter en hållbar utveckling som skyddar miljön, och agerar professionellt i allt vi gör.

Vi har 16 000 ingenjörer, designers och rådgivare inom infrastruktur, industri och energi med ett tekniskt kunnande i framkant och en kollektiv expertis som spänner över en rad branscher och geografiska områden. Vi har expertkunskaper om energiomställningens alla aspekter, från marknadsanalys och strategi till investeringar och drift. Du kan lita på AFRY, oavsett om du är ute efter vass och oberoende rådgivning för att bygga upp en strategi eller om du behöver en komplett implementeringspartner för en ny anläggning.

Samarbeten

1.5 Business Playbook

  • 1.5ºC Business Playbook är ett konkret verktyg som guidar företag och organisationer till skarp klimatstrategi och tydliga åtgärder, vilket hjälper dem att anpassa sig till 1,5 °C-ambitionen att halvera utsläppen till 2030 och nå nära noll 2050.
  • 1.5°C Business Playbook hjälper företag att skifta affärsfokus till lösningar utan koldioxid och är utformade för att fungera i harmoni med befintliga standarder och viktiga initiativ som Greenhouse Gas Protocol (GHG), Science Based Targets initiative (SBTi), och CDP.
  • Beslutet att lämna nystartade kolprojekt från januari 2021 stödjer AFRYs strategi och våra mål inom hållbarhet och omställningen till clean energy. Vår ambition är att med stolthet leverera ledande lösningar för kommande generationer, och därför är vi övertygade om att detta är ett steg i rätt riktning.

Gapminder Foundation

  • Vårt samarbete med Gapminder Foundation ger oss verktyg att hantera den komplexitet som präglar världen och skapa oss en allt bättre bild av omställningen från ett linjärt till ett cirkulärt samhälle. Det är en process som kräver mod och ett uthålligt fokus på de fakta som måste ligga till grund för våra beslut.
  • Om vi kan bidra med fakta eller hjälpa till att reda ut globala missuppfattningar kring våra expertområden bidrar vi också till att skapa ett ramverk som andra beslutsfattare kan använda sig av för att fatta bättre beslut.
  • Gapminder har i samarbete med AFRY-experter lanserat UN Goals Test för att ta itu med missuppfattningar om vår tids största utmaningar. Gör testet

Norrsken Foundation

  • Norrsken är en ideell stiftelse som stödjer entreprenörer som arbetar för att lösa våra största utmaningar, som klimat- och miljöfrågor, fattigdom, svält, psykisk hälsa och integration.
  • AFRYs experter kommer att hjälpa entreprenörerna på Norrsken genom att ge råd om hållbarhet och digitalisering.
  • Entreprenörer på Norrsken kommer även att bli en del av AFRYs ekosystem av kunder, partners och medarbetare, för att driva idéer, innovation och nya affärsmodeller. 

Digitalisering är ett av de mest kraftfulla och universella verktyg vi har för att ta itu med våra största utmaningar just nu. Tillsammans med Norrsken ska vi utbyta kunskap och erfarenheter för att innovera, digitalisera och, framför allt, skala upp lösningar som driver omställningen till ett hållbart samhälle.

säger Jonas Gustavsson, VD på AFRY.

Vindkraft i solnedgång

Gapminder UN Goals Test

Matt Brown, Vice President of AFRY Management Consulting

”Vi ser tre dimensioner av omställningen till clean energy när vi hjälper företag i energisektorn att gå från en till stor del fossilbaserad värld till en värld med förnybar clean energy: utfasning av fossila bränslen, decentralisering och digitalisering. Våra kunder har olika utgångslägen när det gäller utfasning av fossila bränslen, och det är vårt jobb att hjälpa dem utvecklas, oavsett i vilket skede de befinner sig. När det gäller utfasningen av fossila bränslen kan mycket uppnås genom digitala lösningar och decentralisering, en process som också ger möjlighet att påverka leveranssäkerheten och slutanvändarnas prisbild i positiv riktning.”

Matt Brown, Vice President AFRY Management Consulting

matt.brown@afry.com

+44 7973 199 112