A woman talking to a person

AFRY Management Consulting Sverige

Ledande strategisk rådgivare inom energiomställningen och den föränderliga bioekonomin 

Vårt dedikerade team med över 500 managementkonsulter har expertis inom hela energisektorn och bioindustrin. Vi vägleder aktörer längs hela värdekedjan i allt från termisk kraftproduktion till havsbaserad vindkraft, från energimarknader till nya biomaterial och vidare till företagsstrategiska frågor och ökad operativ effektivitet. Inom samtliga uppdrag eftersträvar vi att vara den strategiska helhetspartner du kan lita på i klimat- och energiomställningen.

Energibranschen och bioindustrin är i snabb förändring. Klimatomställningen, decentralisering och digitalisering innebär både nya utmaningar och nya möjligheter för alla aktörer. Förändringstakten kommer att accelerera ytterligare de kommande åren och även om det finns olika syn på hur snabb den kommer att vara är vi övertygade om att den är oundviklig.  

Energiomställningen är komplex och aktörer möter dagligen nya utmaningar. Bio-baserade alternativ och cirkulär ekonomi har ökat i betydelse och blir den nya normen. AFRYs team av strategiska experter är redo att vägleda kunder in i framtidens landskap, både genom små och stora initiativ där vi förmedlar våra insikter och kunskaper för att möjliggöra och implementera strategiska beslut för en hållbar framtid.

Vår vision är att vara den mest rekommenderade rådgivaren och partnern i energi- och bioindustriomställningen.

  • Över 500 experter med kunskap inom samtliga områden som rör energiomställningen och bioindustrin

  • Strategisk utveckling, implementering, nya tjänster och produkter som integrerad innovation, innovationsbevakning, digital mognad, allt i ständig utveckling

  • Verksamhetsutveckling, digitalisering och operationell effektivitet baserat på förståelse för ledande praxis, egenutvecklade analysmetoder och ett led av experter  

  • Lång erfarenhet av transaktionstjänster och due diligence, från såväl kommersiell som teknisk, miljömässig och regulatoriskt perspektiv där vi drar nytta av den breda kompetens som finns på AFRY som helhet

  • En uppsättning av interna energimodeller och våra erkända oberoende marknadsrapporter för att stödja våra analyser och era transaktioner och finansiering

Anna Pehrsson - Chef för AFRY Management Consulting Energi i Sverige
Anna Pehrsson
Chef för AFRY Management Consulting Energi i Sverige

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Anna Pehrsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Per-Ove Nordström - Principal
Per-Ove Nordström
Chef för AFRY Management Consulting Bioindustri i Sverige

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Per-Ove Nordström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Relaterade nyheter, events och artiklar