Woman in glasses looking into a computer

Försvar

Identifierar försvarstrender

AFRY är Sveriges största oberoende konsult inom försvarssystem. Inom AFRYs affärsområde för försvar och säkerhet kombinerar vi djup teknisk kunskap med specifik militär kompetens.

AFRY började utveckla och handla upp försvarssystem redan på 1950-talet. För oss är det viktigt att kunna identifiera och förmedla trender, nya idéer och koncept. Våra oberoende konsulter hjälper dig omvandla dina visioner till konkreta förslag och rekommendationer som du sedan kan presentera för tillverkare, producenter och andra samarbetspartner.

Vi vet att våra kunder uppskattar vår noggrannhet som gör att vi ägnar lika mycket uppmärksamhet åt överblicken som åt minsta detalj i alla projekt. Projekten kan till exempel handla om breda analyser, i vissa fall teoretiska sådana, eller detaljerade kravspecifikationer. Våra konsulter leder förändringsprocessen från början till slut om du så önskar – eller går in som experter i vissa etapper. På så sätt hjälper vi dig bygga en säkrare och mer hållbar framtid.

Vår styrka inom försvarsindustrin bygger på vår förmåga att tillhandahålla:
  • Oberoende konsulter
  • Specialister inom systemhantering
  • Expertis inom systemdesign
  • Fullständig kapacitetsleverantör
  • Lång erfarenhet inom branschen
  • Konsulter med erfarenhet från försvarsområdet

Erik Heilborn

Head of Systems Management

Contact Erik Heilborn

For sales enquiries, please complete this form. For all other enquiries, please visit our office and contacts page here.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Fredrik Lindqvist

Head of Sales, Systems Management

Contact Fredrik Lindqvist

For sales enquiries, please complete this form. For all other enquiries, please visit our office and contacts page here.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Mats Wallin

Business Unit Manager, Defence & Security

Contact Mats Wallin

For sales enquiries, please complete this form. For all other enquiries, please visit our office and contacts page here.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Gustav Sandberg

Business Unit Manager, Cyber & Communication Systems

Contact Gustav Sandberg

For sales enquiries, please complete this form. For all other enquiries, please visit our office and contacts page here.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.

Relaterade nyheter, events och artiklar