electricity pylon photographed from beneath against blue sky

Dekarbonisering

Vägen mot fossilfrihet – engineered by AFRY

AFRYs mission är accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Vi driver förändring och skapar innovativa lösningar i vår strävan mot en fossilfri framtid.

Klimatförändringarna  

Världen befinner sig i en global klimatkris, och effekterna av klimatförändringarna förvärras dagligen. För att världen ska bli fossilfri krävs det omedelbara åtgärder från beslutsfattare, organisationer och industrier över hela världen. Trots de framsteg som gjorts finns det fortfarande utmaningar som kvarstår, inte minst för utsläppsintensiva industrier och sektorer.

Utmaningar

Resan mot en fossilfri framtid kantas av frågetecken och utmaningar. Men trots detta, är det nödvändigt att industrier redan idag anammar transformativa åtgärder. Några av de utmaningar industrin brottas med är höga kostnader, begränsad tekniktillgång, kompetensförsörjning och behovet av tillförlitliga leveranskedjor för ren energi. Det politiska stödet är fortfarande otillräckligt, vilket hindrar framsteg i övergången till rena energisystem. Utan samordnade insatser och globala ramverk kommer det bli svårt att uppnå en framtid där vi avvärjt klimatförändringarna och skapat motståndskraftiga samhällen.

Henrik Tegnér, EVP and Head of Strategy & Sustainability
Henrik Tegnér, Strategi- och hållbarhetschef på AFRY

"När världen nu brottas med konsekvenserna av klimatförändringarna står det klart att vi måste intensifiera arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser drastiskt.

På AFRY inser vi hur brådskande detta är, och vår mission att accelerera hållbarhetsomställningen kvarstår.

Genom att integrera decennier av expertis och främja innovativa, hållbara lösningar fortsätter vi att bana väg för en mer motståndskraftig och hållbar framtid tillsammans med våra kunder och partners"

- Henrik Tegnér, Strategi- och hållbarhetschef på AFRY

AFRYs roll

I omställningen verkar AFRY för att påskynda utvecklingen av kraftigt reducerade koldioxidutsläpp. I linje med Exponential Roadmap Initiative och FNs Race To Zero-kampanj samarbetar AFRY med olika intressenter i olika sektorer för att driva på klimatåtgärder.  

AFRY kan genom sin långa erfarenhet erbjuda skräddarsydda lösningar och djup sektorskunkskap för att accelerera energiomställningen. AFRY har också expertis inom allt från klimatneutrala städer till banbrytande innovativa projekt inom sektorer som tillverkning, processindustri, fordonsindustri och framtiden mat.  

AFRYs mission är att accelerera hållbarhetsomställningen. Vi gör detta genom att främja samarbete med våra kunder, skapa innovativa lösningar samt genom forskning och utveckling. Tillsammans tror vi att det går att övervinna de utmaningar som finns och uppnå en motståndskraftig och fossilfri värld.  

Join us in making future.