Corporate Governance

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ÅFs högsta beslutande organ och är det forum där ÅF Pöyrys aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till ÅF Pöyrys bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på ÅF Pöyrys webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.

Årsstämma 2020

Årsstämman för 2020 kommer hållas klockan 16.00 tisdagen den 28 april 2020 på bolagets huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Aktieägare har rätt att få ärende upptaget vid årsstämman om begäran kommit in till styrelsen senast den 10 mars 2020. Det är önskvärt att sådan begäran kommer in senast den 3 mars 2020 av praktiska skäl. Begäran skickas till ÅF Pöyry AB, Styrelsen, att: Susan Gustafsson, 169 99 Stockholm eller via e-post till agm@afry.com (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Aktieägare som önskar ställa frågor under årsstämman får gärna sända frågorna i förväg via e-post till agm@afry.com – detta ger möjlighet att förbereda svar (vänligen observera att det inte går att anmäla sig via den här e-postadressen).

Årsstämma 2019

ÅF Pöyry AB höll årsstämma klockan 16.00 onsdagen den 15 maj 2019 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Extrastämma 16 januari 2019

ÅF AB höll en extrastämma klockan 16.00 onsdagen den 16 januari 2019 (inte den 10 januari som tidigare meddelats)  på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.

Årsstämma 2018

ÅF AB:s årsstämma har hållits onsdagen den 25 april 2018 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 har hållits kl 16:00 den 25 april 2017 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2016

Årsstämma 2016 har hållits kl 16:00 den 27 april 2016 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2014

Årsstämma 2014 hölls måndagen den 5 maj på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

Årsstämma 2013

Årsstämma 2013 hölls på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna, fredagen den 26 april.

Person touching digital screen

Finansiella rapporter

E6 Lighting Tomasz Majewski

Bolagsordning