a man in a black jacket stands with his arms crossed and smiles at the camera

Bolagsstämmor

2024 Arrow pointing right
2023 Arrow pointing right
2022 Arrow pointing right
2021 Arrow pointing right
2020 Arrow pointing right
2019 Arrow pointing right

Årsstämma 2019

ÅF Pöyry AB höll årsstämma klockan 16.00 onsdagen den 15 maj 2019 på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2A, Solna.

VDs Anförande
Årsstämma 2019

Extrastämma 16 januari 2019

ÅF AB höll en extrastämma klockan 16.00 onsdagen den 16 januari 2019 (inte den 10 januari som tidigare meddelats) på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.

2018 Arrow pointing right
2017 Arrow pointing right
2016 Arrow pointing right
2015 Arrow pointing right
2014 Arrow pointing right
2013 Arrow pointing right

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ÅFs högsta beslutande organ och är det forum där ÅF Pöyrys aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till ÅF Pöyrys bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på ÅF Pöyrys webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.

[Return to top]

1790_afry_makingfuture0898.jpg

Finansiella rapporter

E6 Lighting Tomasz Majewski

Bolagsordning