A man is standing on a rooftop and a woman is walking away from him.

Lär känna oss

Det här är vi

Många tror att AFRY främst handlar om teknik och design. Vi anser dock att vår historia huvudsakligen handlar om människor – modiga ingenjörer, affärsexperter, framsynta ledare och andra specialister som samarbetar för att nya insikter och idéer ska kunna växa till smarta lösningar som för dig och samhället framåt.

En modig arbetsplats

När ett nytt företag formas, är nyckeln att kunna attrahera och behålla de bästa personerna och talangerna. För att lyckas är det inte bara viktigt att skapa en inkluderande kultur, det är nödvändigt.

 

 

Karriärvägar

Vilken utveckling förtjänar att kallas verklig utveckling? Ska resan gå uppåt, framåt eller är det dags att byta bana?

Siktar du på en karriär som chef eller ser du dig själv ute på fältet som en expert eller projektledare? Har du djupa kunskaper inom ett specialiserat område eller breda kunskaper inom flera områden? 

Det finns ingen enstaka väg till framgång som passar alla, utan olika karriärvägar passar olika människor. Vi vill ha en företagskultur som är öppen, dynamisk och innovativ, och vi tror att kontinuerlig utveckling av våra medarbetare är avgörande för att nå dit.

Vi hoppas att du ser AFRY som ett företag som är fyllt av möjligheter och utmaningar. Uppdragen som vi åtar oss är av alla tänkbara slag, från enmansundersökningar till projekt som involverar hundratals konsulter från hela världen. Vilken typ av uppdrag passar dig?

Man and Woman beside power plant in Stockholm

Vill du vara en del av AFRY?

Vi är övertygade om att förändring sker när människor med modiga idéer möts.
Hitta din nya utmaning bland våra lediga jobb.